Определение на критичното мислене

Латинската глагола pensare , която действа като синоним на "мислене", и гръцки глагол krienin , която може да се преведе като "решава" или "отделно", са двете думи, които показват етимологичния произход на термина, който сега ще анализираме. изчерпателно.

Критичното мислене се състои в анализиране и оценяване на последователността на разсъжденията , особено тези, които обществото приема като вярно в контекста на ежедневието.

Тази оценка може да се направи чрез наблюдение, опит, разсъждение или научен метод . Критичното мислене изисква яснота, прецизност, справедливост и доказателства, тъй като се опитва да избегне определени впечатления. В този смисъл тя е свързана със скептицизъм и откриване на заблуди .

В този смисъл трябва да изясним, че заблудите са съвкупността от лъжи или измами, които някой изпълнява, често или не, с ясната цел да нанесе вреда на друг индивид.

Чрез процеса, който включва критично мислене, се използват знания и интелигентност, за да се достигне до разумна и обоснована позиция по дадена тема. Сред стъпките, които следва да следват, специалистите посочват, че е налице отношението на критичния мислител; разпознаване и избягване на когнитивни предразсъдъци; идентифициране и характеризиране на аргументи; оценка на източниците на информация; и, накрая, да оцени аргументите.

В допълнение към всичко изложено, за да накара някой да стане експерт критик, е важно той да притежава или е придобил серия от основни умения за развитието на такова мислене. Сред тях е например възможността да се тълкуват както идеи, така и ситуации или данни от различен вид.

Но това не е единственото жизненоважно качество. Също така, той трябва да притежава и перфектна способност както за това, което трябва да премине към анализа на това, което е пред него, така и за оценяване на различни параметри, сред които са намеренията на автора или източника, защото само по този начин ще се знае дали е предоставен или намалява доверието.

За споменатите качества трябва да добавим, по същия начин, необходимостта от оценка и анализ на намесите, които могат да възникнат и способността да се обяснят аргументите, които са фундаментални в техните заключения. И всичко това, без да забравяме способността на мислителя да се самоанализира и изследва себе си като метод за обогатяване.

Трябва да се отбележи, че критичното мислене не означава мислене отрицателно или с предразположеност към откриване на дефекти и неуспехи. Той също така не се опитва да промени начина на мислене на хората или да замени чувствата и емоциите.

Целта на критичното мислене е да се избегнат социалните напрежения, които водят до стандартизация и конформизъм . Критичният мислител се стреми да разбере как да разпознае и смекчи или избегне различните измами, на които е подложен в ежедневието. Ето защо тя не вярва на източници на информация като медиите, тъй като те изкривяват действителността. Презумпцията за критично мислене е да се съмняват във всичко, което се чете или чува, за по-точен подход към обективните данни.

border=0

Търсете друго определение