Дефиниране на отчета

Концепцията на доклада , извлечена от глагола inform , се състои от текст или изявление, което описва качествата на дадено събитие и събитията, които го заобикалят. Следователно докладът е резултат или последица от действието на информирането (разпространението, анотирането).

Informe

Например: "Помолете счетоводителя да ми даде доклада от последното тримесечие" , "Депутатът ще представи доклад за работата на министъра" , "Новината ще излъчи утре доклад от Олимпийските игри" .

Докладът обикновено е вид документ, който представя информация. Тези данни, от друга страна, произтичат от изследователска задача . Един учен, за да цитира случай, може да напише доклад, след като достигне до някакво откритие, като обясни стъпките, които са последвали и какви са неговите заключения за него.

Като цяло, целта на доклада е очевидно да информира. Във всеки случай, тези писания могат да включват съвет или други елементи, които сочат към убеждаване .

Отчетите, от друга страна, могат да бъдат публични или частни в съответствие с целта на оповестяването. Що се отнася до форматите на докладите, те могат да бъдат прости или сложни според тяхната структура и съдържание.

По отношение на прогнозирането и бъдещата реализация на проектите е установено, че това, което се нарича окончателен доклад за разследването, е от основно значение. Това, както подсказва името му, включва всичко, което е разработен научноизследователски процес, както и получените в него резултати.

Затова е важно този документ да има структура и организация, ясно определени и определени, тъй като това зависи от разбираемостта на проекта, счита се за подходящо, виждате нуждата, която съществува, и накрая давате зелена светлина за нейното прилагане. в движение.

Следователно това обстоятелство установява, че всеки окончателен доклад от разследването трябва да има непоправим набор от раздели, в които се намира съответната титулна страница, индексът, въвеждането, обобщението, тялото на работата, постигнатите заключения, препоръките. предвидени са приложенията с допълнителна, но много важна документация и, разбира се, библиографията.

Колкото за този вид доклади, така и за всички останали се създава поредица от препоръки или съвети, за да се постигне това, че тези, които изпълняват целите, които са били отбелязани и са толкова привлекателни за получателя на същите. Така например се предвижда, че е добра възможност да се заложи, защото съдържат различни материали, като снимки, диаграми и таблици с данни.

Защо? Защото благодарение на тези инструменти, съдържанието, което е изложено и развито, ще бъде по-лесно за разбиране. И това, без да се забравя друг фундаментален аспект: формулировката трябва да бъде ясна, сбита и подредена.

В областта на правото , от друга страна, докладът е изложба, която прокурор или адвокат изпълнява пред съдиите, които носят отговорност за постановяване на съдебно решение.

Накрая, терминът доклад може да произхожда от латинските informis . В този смисъл, той се отнася до нещо, което не е във формата или външния вид, което би трябвало да има поради своята природа .

border=0

Търсете друго определение