Дефиниция на индустриалното инженерство

Инженерингът е наука, посветена на изучаването и приложението на различните отрасли на технологиите . Инженерът е отговорен за прилагането на своята изобретателност и научния метод за конкретизиране на идеите в действителност и по този начин за решаване на човешки проблеми.

Промишленото инженерство е дисциплината, която анализира факторите, свързани с производството на стоки и услуги . Тя е посветена на анализа, проектирането, планирането, контрола и оптимизирането на индустриалния процес , без да се пренебрегват различните технически, икономически и социални аспекти.

Целта на индустриалните инженери е да разберат и развият индустриални производствени системи, така че техните резултати да са предвидими. Затова специалистите в тази наука изпълняват задача да предсказват последиците от дейността на дадена индустрия.

Фредерик Тейлър (организатор на научната организация на работата), Харингтън Емерсън (пионер в плащането на награди за ефективност) и Хенри Форд (създател на серийно производство чрез сглобяеми линии) се считат за бащи на индустриалното инженерство.

В Англия развитието на индустриалната революция е било ключово за появата на индустриалното инженерство като наука. Постепенно бизнесмените бяха обучени по тези въпроси и придобиха ценни знания за индустриалната организация.

Понастоящем задачите на индустриалното инженерство обикновено се разработват от специалисти по договора, а не от собствениците на компанията. По същия начин управленските дейности могат да бъдат делегирани на хора с подходящи проучвания и собственикът на компанията може да ограничи ролята си за инвеститор.

Индустриално инженерство и етика

Етиката е един от основните елементи във всяка дейност, професионалистите в дадена област трябва да я вземат под внимание, когато решават това или онова. Тя отговаря за принуждаването на човека да поддържа правилно отношение, което го кара да отхвърли всяко действие, което свежда до минимум достойнството на всяко живо същество.

Индустриалният инженеринг също не затваря очите за този елемент, така че едно от основните задължения на всеки специалист в тази област е да установи поведение, което върви в съответствие с етиката , т.е. да отговаря на дейност на уважение към човека и природата

Смята се, че успехът на един индустриален инженер трябва да зависи абсолютно от неговото етично поведение и мащаба му на морални ценности, защото според тях той ще се покаже като отговорен професионалист или не. За да се разбере по-добре този въпрос, могат да се отбележат няколко добре определени функции на специалист в сектора. Това са:

* Проучете как да използвате ефективно, сигурно и възможно най-икономично наличните ресурси (хора, материали, машини и оборудване).

* Провеждане на проучвания за стойността на времето и движенията, които са били направени, и препоръча начини за подобряване на ефективността, като се използват по-добре ресурсите.

* Проектиране или подобряване на системите за контрол, които са на разположение за дистрибуция на стоки и услуги и насърчаване на по-голяма безопасност и ефективност в тази област.

* Участвайте в планирането на програми за икономическо и социално развитие на общността, в която живеят.

* Оценка на текущите проекти и подготовка на бъдеща инвестиционна програма с цел предлагане на нови начини за използване на ресурсите за подобряване на производството и получените от него резултати.

* Залагания на технологични иновации, които извършват изчерпателни изследвания и се стремят да осигурят социалното бъдеще на първо място.

Областите на изучаване на индустриалното инженерство включват икономика, логистика, финанси, количествени методи и управление на бизнес стратегии и ресурси и е важно тези, които работят в този сектор, да поддържат етично отношение при осъществяване на своята работа. професия.

border=0

Търсете друго определение