Определение на въздушното пространство

Космосът , термин, произхождащ от латинския spat , um , може да се отнася до частта, заета от чувствителен обект, разширението, което съдържа съществуващата материя или капацитета на терена.

Антената , от друга страна, е прилагателно, което идва от латинската дума aerĕus и споменава какво принадлежи или по отношение на въздуха или авиацията .

Понятието въздушно пространство ни позволява да назовем частта от земната атмосфера , на сушата или водата, която се регулира от дадена страна . В зависимост от вида на операциите, които той извършва, нивото на сигурност и движението на самолетите, може да се говори за различни видове въздушни пространства, като контролирано въздушно пространство или въздушно пространство за специална употреба .

В допълнение към всичко това е важно да се знаят и други аспекти на интереса, свързани с гореспоменатото въздушно пространство:
• Световното въздушно пространство понастоящем е разделено на девет големи аеронавигационни контролни региона. Те на свой ред се подразделят на областите на полетна информация.
• По същия начин, всеки регион на полетна информация се "разделя" на две вертикално: в по-ниско пространство, което преминава от земята до нивото FL 245, и в по-висока област, която е ивицата, тя е оформена между това ниво FL 245 и безкрайността.
• По-ниското пространство се нарича FIR (Flight Information Region) и се състои от няколко напълно ограничени зони: контролни зони, контролни зони и летищни транзитни зони.
• Горната зона е известна и под името UIR (Upper Information Region).

Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) разделя въздушното пространство на седем части, наречени с писмо от А до Ж. Клас А е секторът с най-високо ниво на контрол, докато клас G се отнася до неконтролирано въздушно пространство.

В случай на контролирано въздушно пространство има полети за контрол на въздушното движение за полети с инструментални правила за полети (IFR) и с правила за визуален полет (VFR) . Това означава, че в такива пространства пилотите трябва да спазват различни изисквания и правила за работа.

В случая с Испания тази класификация се установява, както следва: \ t
А. Контролирано въздушно пространство, където са разрешени само полети по правилата за IFR.
Б. Контролирано въздушно пространство за полети по ППП и ПВП за всички въздухоплавателни средства.
В. Контролирано въздушно пространство за полети по правилата за полети по прибори и полети по правилата за визуални полети от тип IFR-IFR, IFR-VFR или VFR-IFR.
Г. Контролирано въздушно пространство за полети по правилата за IFR-VFR или полети по правилата за визуални полети без предоставяне на разделяне.
E. Контролирано въздушно пространство за полети по IFR-IFR с предвидено разделяне, когато е възможно, или VFR без споменатото разделяне.
Е. Въздушно пространство с консултантски услуги, за полети по IFR-IFR с разделяне, ако е възможно, и VFR без разделяне.
Ж. Служба за полетна информация.

В тези въздушни пространства пилотите трябва да имат план за полети и да поискат разрешение от службата за контрол на въздушното движение . Властите ще отговарят за издаването на сигнали и за управлението на трафика на самолета, за да се избегнат инциденти.

border=0

Търсете друго определение