Определяне на национален план за развитие

План за развитие е инструмент за управление , който насърчава социалното развитие на дадена територия. По този начин тя поставя основите за справяне с неудовлетворените нужди на населението и за подобряване на качеството на живот на всички граждани.

Можем да си припомним, че концепцията за развитие се отнася до увеличаване или увеличаване на нещо, което може да бъде физическо или интелектуално. Когато терминът се прилага за човешка общност, той изглежда свързан с икономически, културен, социален или политически прогрес .

Що се отнася до понятието за план , то е систематичен модел, който е разработен преди финализирането на дадено действие , така че да може да бъде преследван за постигане на желаните цели. Планът също е ръководство.

Всичко това ни позволява да установим, че национален план за развитие е този инструмент, който установява стъпките, които трябва да се следват за постигане на социалното развитие на дадена страна . Това е проект, разработен от държавните органи, който определя неговите политики и стратегии.

Като цяло, националният план за развитие продължава повече от една година, така че правителството разполага с достатъчно време за изпълнение на мерките, които смята за необходими за социалното развитие.

Целта на плана за развитие е, че решенията, които предлага, могат да се поддържат във времето и да бъдат устойчиви , така че населението да не се нуждае от социално подпомагане, а да го поддържа със собствени средства. Следователно националните планове за развитие се стремят да насърчават самодостатъчността на хората.

border=0

Търсете друго определение