Определение на молекулна формула

Формулата е механизъм, който се предполага, че развива нещо или намира решение на даден въпрос. За науката формула е тази форма на ограничено разширение, която позволява да се изразят данни чрез символи или по фиксиран начин.

Молекулярният , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до това, което е свързано с молекулите . Една молекула е най-малката частица, която има всички химически и физични свойства на веществото. Два или повече атома образуват всяка молекула.

Тези концепции ни позволяват да разберем понятието молекулярна формула, един от видовете химически формули . Химичната формула отразява как са представени елементите, които пораждат съединение; в случая на молекулната формула, от друга страна, са посочени типовете атоми, намерени в съединението и броят на атомите на различните класове .

Молекулната формула се използва в случая на ковалентни съединения (онези, образувани от електронни отделения между поне два атома). В случая на етилен , например, неговата молекулна формула е С2Н4 . Тази формула показва, че всяка етиленова молекула е съставена от два С атома (въглерод) и четири Н атома (водород).

В случая на глюкоза, молекулната му формула е C6H12O6 : шест атома С (въглерод), дванадесет атома Н (водород) и шест атома О (кислород). Водата има молекулна формула Н2О (два водородни атома и един кислороден атом).

От друга страна, емпиричната формула изразява основното представяне на атомите, които са в определено химично съединение. С други думи, това е обобщена или съкратена форма на наименованието на съединение, което обяснява защо получава името на минималната формула . В някои случаи, като водата, молекулярната формула е идентична с емпиричната формула , докато в други двете формули се различават (молекулната формула на етилена е C2H4 , а емпиричната му формула е CH2 ).

За номенклатурите

За назоваване на химични съединения се използва система от номенклатури, известна като IUPAC , която се използва и в други области. По принцип съществуват два документа, които съдържат правилата за формиране на имената: Синя книга и Червена книга . Първият съдържа подробностите, отнасящи се до назначаването на органично съединение, а второто обхваща обхвата на неорганичното. От друга страна, има книги Green , които предлагат ръководство за символизиране на физически величини, и Dorado , по отношение на техническите особености , използвани в химията.

За други области, като макромолекулярната химия, има документи, които имат същите цели. Освен това предоставената чрез тях информация не е статична, тъй като статиите се публикуват редовно, които разширяват и актуализират правилата и ръководствата, разгласени досега. Както във всяка друга конвенция, чрез тази система от всеки се очаква да призове всеки компонент по един и същи начин, благоприятствайки екипните изследвания на международно ниво и избягвайки незабелязаните открития поради проблеми с разбирането. Следва обаче да се изясни, че едно и също съединение може да получи няколко имена, стига да не надвишава установената граница.

border=0

Търсете друго определение