Определяне на острия ъгъл

Първото нещо, което ще направим преди да влезем изцяло в установяването на значението на термина остър ъгъл, е да знаем етимологичния произход на двете думи, които го оформят:
Ангуло, първо, произлиза от гръцкия. По-конкретно, тя произтича от "ankulos", която може да бъде преведена като "сгъната" и след това да се предава на латински като "angulus", където вече приема значението на "ъгъл".
Агудо, от друга страна, произхожда от латински, точно в думата "acutus", която е синоним на "остър". Това от своя страна идва от глагола "acuere", който е синоним на "заточване".

Два лъча, които споделят един и същ връх като точка на произход, образуват ъгъл . Според анализираните характеристики е възможно да се разграничат различни типове ъгли.

Остър ъгъл е ъгъл, който измерва повече от 0º и по-малко от 90º . Това означава, че ако вземем само цели числа , остър ъгъл се измерва между 1º и 89º.

Тази дефиниция на мерките за остри ъгли ни позволява да потвърдим, че това са ъгли, по-големи от нулевите ъгли (чиято мярка е равна на 0 °), но по-малки от прави ъгли (90 °), тъпите ъгли (повече от 90 ° и по-малко от 180º), плоските ъгли (180º) и ъглите на перигоналите (360º).

Следвайки класификациите на острите ъгли, можем да подчертаем, че те принадлежат към множеството изпъкнали ъгли , които обхващат всички ъгли с измервания, по-големи от 0º и по-ниски от 180º, за разлика от вдлъбнатите ъгли (които измерват повече от 180º и по-малко) 360 °).

Възможно е да се намерят остри ъгли в различни геометрични фигури. В десните триъгълници се появяват два остри ъгли и прав ъгъл. От друга страна тъпите триъгълници имат два остри ъгъла и тъп ъгъл. В случай на триъгълници acutángulos трите вътрешни ъгъла на фигурата са остри ъгли.

Можем също да забележим остри ъгли в обекти или елементи на ежедневието. Най-често срещаният начин за рязане на пица е в триъгълни части: във всяка част можем да намерим три остри ъгли.

В допълнение към горното, можем да посочим, че за да се измери остър ъгъл, трябва да прибегнем до използването на конвейер. Тази статия може да бъде в две основни форми: с полукръгла форма, за да може да се измерват ъгли от максимум 180 ° или с кръгла форма. Последният се използва за измерване на приблизително всякакъв вид ъгъл, тъй като неговият максимум е в 400 º.

По същия начин не можем да пренебрегнем факта, че някои математически и тригонометрични операции могат да бъдат изпълнени с острите ъгли в триъгълниците. Така например може да се изчисли синусът, който ще бъде резултат от частното между дължината на крака, противоположна на ъгъла и хипотенузата.

И това, без да се забравя, че в допълнение, можете да продължите да изчислявате косинуса, допирателната, секунданта, косеканта и котангенса.

border=0

Търсете друго определение