Определение на равностранен триъгълник

Триъгълниците са многоъгълници : плоски фигури, образувани от поредица от сегменти. В конкретния случай на триъгълници това са полигони, съставени от три сегмента (или три страни ).

Когато трите страни на триъгълника са равни , ние сме изправени пред равностранен триъгълник . Това означава, че трите страни на равностранен триъгълник имат еднаква дължина; следователно те измерват същото.

Важно е да знаем етимологичния произход на термина равностранен триъгълник. В този случай можем да кажем, че двете думи, които го правят идват от латински:
-Триъгълникът е резултат от сумата от два компонента: префикса "tri-", което означава "три", и съществителното "angulus", което е еквивалентно на "ъгъла".
-Equastero произтича от това, което е "aequilaterus". Тази дума се формира от две думи: "aequus", която е синоним на "равен", и "laterus", което означава "страна".

Равностоящите триъгълници от своя страна са равноъгълни, тъй като техните три вътрешни ъгъла също измерват същото ( 60 ° ). Тъй като тези три ъгъла са остри, защото измерват по-малко от 90º, те са триъгълници с триъгълници .

Важно е да се има предвид, че същият триъгълник, по този начин, може да бъде равностранен , равноъгълен и остър . Трите оценки се отнасят до различни характеристики на една и съща цифра. Не съществуват, обаче, равностранени триъгълници, които са правоъгълници или obtusángulos , тъй като няма вероятност тези триъгълници да имат прав ъгъл или тъп ъгъл.

Тъй като трите страни на равностранен триъгълник са равни, периметърът на този тип триъгълници може да бъде изчислен чрез умножаване на дължината на всяка от страните с три. Ако една страна на равностранен триъгълник е с размери 24 сантиметра , ние знаем, че другите два ще измерват същото. За да изчислите периметъра, достигнете с умножаване на една страна с три: 24 сантиметра х 3 = 72 сантиметра . Този резултат, от друга страна, може да бъде постигнат само чрез добавяне на дължината на трите страни: 24 сантиметра + 24 сантиметра + 24 сантиметра = 72 сантиметра .

Други формули, които съществуват за изчисляване на характеристиките на равностранен триъгълник, са следните:
-За да може да се намери стойността на неговата височина, трябва да се пристъпи към използването на известната Питагорова теорема. В частност, това ще включва извършване на квадратен корен от 3а (а е хипотенузата) и резултатът, който го разделя на две.
В случай, че искате да откриете стойността на вашата област, трябва да изчислите средната стойност на базата по височината.

Всеки път, когато говорим за равностранен триъгълник, си спомняме два други вида, които са противоположни на предишните, но които имат общо, че са фундаментални в класификациите на този тип геометрични фигури. Имаме предвид следните:
- Триъгълни равнобедрени. Това е това, което се идентифицира, защото има две равни страни, а също и две равни ъгли.
- Триъгълник. Той е този, който се характеризира, защото има три различни страни една от друга и техните ъгли също не са еднакви.

border=0

Търсете друго определение