Определение на неравенството

Нарича се неравенство на алгебрично неравенство, в което неговите членове са свързани с знаците < (по-малко от), (по-малки или равни), > (по-големи от) или (по-големи или равни). По този начин неравенствата се изразяват както следва:

f (x) <g (x) или
f (x) ≤ g (x) или
f (x)> g (x) o
f (x) ≥ g (x)

За да се реши неравенство, е необходимо да се открие набор от стойности на променливата, която позволява тя да бъде проверена. Например, нека вземем неравенството 3x - 4 <8 . Резолюцията изисква следните стъпки, както е направено с уравненията (които са еднакви с числа и букви, свързани помежду си по математически операции):

3x - 4 <8

3x <12

x <4

В това неравенство можем да забележим, че х е стойност по-малка от 4 .

3 x 3 - 4 <8

9 - 4 <8

5 <8

или

3 x 2 - 4 <8

6 - 4 <8

2 <8

и т.н.

От друга страна, ако вземем стойността 5 :

3 x 5 - 4 <8

15 - 4 <8

11 <8 (което не е вярно: 11 е не по-малко от 8 )

Когато се появят две или повече неравенства, говорим за система от неравенства . Важно е да се има предвид, че тези системи не винаги имат решение.

Можете да различавате различни системи от неравенства според техните характеристики . Съществуват системи от неравенства от първа степен , системи от неравенства от втора степен и системи от неравенства със степен по-голяма от две .

За да намерим решение на система от неравенства, трябва да стигнем до множеството от реални числа, които позволяват да се провери съвкупността от въпросните неравенства. Това означава, че всички неравенства трябва да бъдат решени едновременно, в противен случай системата няма да бъде решена.

  • дял  

препратки

Автор: Julián Pérez Porto. Публикувано: 2018
Определение: Дефиниция на неравенството (/inecuacion/)

Търсете друго определение