Дефиниция на работен лист

Концепцията за работен лист се използва в областта на счетоводството, за да се позове на проекта, разработен от счетоводител, като същевременно се водят сметките. Това е вътрешен документ, който помага да се организира информацията за изготвяне на финансов отчет, въпреки че използването му не е задължително.

В работния лист счетоводителят събира данните за дейностите, извършвани от дадено дружество през определен период от време. Там той ги организира по логичен начин и може да направи всички необходими корекции.

В тази рамка професионалистът може да анализира движенията и да наблюдава промяната по прост начин. Важно е да се има предвид, че работният лист не е направен за целите на публикуването или представянето .

По принцип работният лист съдържа заглавие (с името на компанията и датата на записания период) и колони, като например името на сметките, балансът на проверката със салда и движения и отчетът за печалбата и загубата. между другото. Има различни модели на работни листове: най-често срещани са работни листове с осем колони и работни листове с дванадесет колони, въпреки че има и работни листове с шест, десет, четиринадесет и шестнадесет колони.

Накратко, работният лист има за цел да провери дали счетоводните записи са точни, позволявайки на счетоводителя да прави корекции и корекции, които съответстват и да подреждат информацията, която трябва да бъде представена. Финансовото състояние на едно дружество е отразено в неговите финансови отчети : работният лист е предварителен инструмент за затварянето на тези държави .

border=0

Търсете друго определение