Определяне на HTML език

В областта на компютрите , езикът е набор от правила и знаци, които позволяват инструкции на компютър (компютър). Езиците, следователно, служат за създаване на определени видове данни, наред с други неща.

препратки

Автор: Julián Pérez Porto. Публикувано: 2018
Определение: Дефиниция на HTML език (/lenguaje-html/)

Търсете друго определение