Определение за анархия

Анархията е концепция, която идва от гръцкия език и се отнася до липсата на публична власт . То може да е свързано с политическото движение, което предлага съществуването на социална организация, която не е йерархична или с конфликт в консолидирана (обикновено демократична) държава.

В ситуация на липса на контрол, при която държавата отслабва и вече не може да упражнява монопол върху използването на сила , често се казва, че "анархията се разпространява", защото няма никой с достатъчен ръководен капацитет за възстановяване на мир. В тази ситуация правителството не успява да приложи закона на своята територия, защото се случва политическо безредие, институционален конфликт или социална криза. Много пъти гражданите дори не знаят силата на въпросното правителство , което води до хаос. Ето защо понятието за анархия се използва и в ежедневния език като синоним на объркване , липса на контрол или объркване .

Някои примери, в които се появява терминът: "Опозицията е поискала от президента да призове армията да сложи край на анархията" , "Хората се уморяват да живеят в анархия, без ясни правила" , "тъй като директорът подаде оставка училището е анархия . "

Политическата доктрина, която защитава анархията, е известна като анархизъм . Анархистите насърчават една форма на социална организация, която се разделя с държавата. Те не вярват в господството на човека над човека. За тази цел те насърчават институции, които се формират от свободното съгласие на гражданите, без да се използва сила.

Символът на анархията е буква А, заобиколена от кръг . Този кръг представлява единството и баланса на естествения ред, без да е необходим вертикален ред. Друг символ на анархизма е черният флаг , тъй като единният цвят показва единство, а черният отразява чистотата на идеала, защото не може да се замърси или замърси.

Сред интелектуалните основи на движението са Михаил Бакунин (1814-1876), един от най-големите разпространители на анархизма в Европа.

В младостта си Бакунин се сприятелява с поета Николай Станкевич, с когото започва да изучава важни философски автори като Кант, Шелинг, Фихте и Хегел. По-късно той се интересува от политика и започва да служи в Социалистическата партия; Неговите идеи обаче бяха по-амбициозни от онези, които искаха революционерите от онова време, а по-късно трябваше да се откаже от тази война, за да формира собствена политическа група, в която да въплъти всичките си идеи.

Това движение възникна с името на Международния съюз на социалистическата демокрация и ще изясни ясните му различия със социализма . По-късно тези нови политически идеи ще бъдат консолидирани с установяването на анархизъм .

Бакунин е убеден, че един по-добър свят е възможен и затова е необходимо само да се премахне съществуването на авторитарно управление . Той искаше хоризонтална социална организация, без никакви йерархии, които биха могли да покварят свободата на най-необлагодетелстваните.

Нейната основна цел, за която е работила почти през цялата си младост, е да потисне съществуването на националните държави и да създаде федерации , съставени от свободни селскостопански и индустриални асоциации. Той беше убеден, че всяка систематична структура, дори и с лидер, избран от мнозинството от хората, е лоша и обречена на провал.

Сред основните предложения на Бакунин най-забележителното е търсенето на демократично общество, което не се управлява от законите на икономиката, а вместо това се ангажира с равенство и социален съюз.

Главната максима на този интелектуалец е: " Тя предлага невъзможното, тъй като можем да постигнем възможно ".

border=0

Търсете друго определение