Определение на обществения ред

Ред , който идва от латинската дума ordo , е местоположението на обектите в съответното им място . Понятието се използва и за споменаване на правилното разпореждане на нещата, определена последователност на нещата и връзката на нещо по отношение на нещо друго.

Публиката , от друга страна, е нещо, което е очевидно, привидно или видимо за всеки. Групата от лица, събрани в определено пространство с определена цел, също получава името на публиката. Той е известен като обществен ред в спектъра, формиран от субектите и принципите, които регулират организацията на обществото и служат като вдъхновение за правната система .

Например: "Полицията трябва да отговаря за поддържането на обществения ред и избягването на инциденти" , "Един аржентинец е бил арестуван в Москва за нарушаване на обществения ред" , "Този град не се характеризира с уважение към обществения ред" .

Понятието за обществен ред обхваща различни правни принципи, като например Конституцията на всяка държава и други нормативни актове. На общо ниво може да се каже, че правният ред е това, което възниква като налагане на властите и което по своите характеристики действа като ограничение на свободата на хората .

Това предполага, че се смята, че сред действията, които противоречат на поддържането на този обществен ред, в полза на всеки един от гражданите, е да се извършат промени в различни типологии, насилствени действия или да се направят нощни шумове, които променят почивка и спокойствие на хората.

Следователно е установено, че има нарушения и престъпления срещу обществения ред, които нарушават мира на гражданството. Сред тях могат да се цитират атаки срещу съответния орган, неподчинение, терористични престъпления, притежание или трафик на оръжие и притежаване на взривни вещества или боеприпаси от различен тип.

Икономическите санкции и дори затворните присъди са едни от най-често срещаните последици за дадено лице, което е извършило действие, което е характерно за промяна на обществения ред. Така например обичайно е съответните власти да налагат парични глоби на граждани, които в състояние на интоксикация са извършвали скандали, шум и насилствени битки на улицата, в ущърб на жителите на улицата.

Трябва да се подчертае обаче, че се счита, че също така е част от сферата на обществения ред да се грижи за здравния статус на гражданите. В този случай конкретното, което се прави, е да се гарантира защитата на обитателите на дадено място, избягвайки по всяко време, че се случват интоксикации или епидемии, които също са характерни за престъпление срещу горепосочената заповед.

Общественият ред в областта на частното право е ограничение на автономията, чиято цел е да премахне онези поведения, които са против общия интерес.

Публичното право от своя страна разбира обществения ред като този, който произтича от зачитането на правния ред и представлява социален мир. Ако гражданите уважават законите, социалното съжителство се развива в мир и хармония.

border=0

Търсете друго определение