Дефиниция на умножение

Умножаването е термин, произхождащ от латинските мултипликации, който позволява да се посочи фактът и последиците от умножаване или умножаване (увеличаване на броя на нещата, които принадлежат към една и съща група ).

За математиката , умножението се състои от операция по композиране, която изисква многократно добавяне на номер в зависимост от броя пъти, посочени от друг.

Числата, които се намесват в умножението, се наричат фактори , а резултатът се нарича продукт . Следователно целта на операцията е да се намери продуктът от два фактора.

Всеки фактор , от друга страна, има своя собствена деноминация: числото, което се добавя многократно, се умножава , а числото, което показва колко пъти трябва да се добави мултипликаторът, е множителят . Накратко, умножаването се състои в това да се умножи и добави толкова пъти, колкото мултипликаторът съдържа единиците.

Например: 5 x 2 = 10 ( "пет умножени по две равняващи се на десет" ) е операцията, която заявява, че трябва да добавите 2 пъти числото 5 ( 5 + 5 = 10 е равно на 5 х 2 = 10 ). Същата логика се използва при по-големи числа ( 8 х 5 = 40 е 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 ).

Трябва да се отбележи, че умножението съответства на комутативното свойство . Това означава, че редът на факторите не променя продукта: 7 x 2 = 14 е равен на 2 x 7 = 14 (добавянето на 7 пъти числото 2 генерира същия резултат като добавянето на 2 пъти числото 7 ).

По отношение на останалите най-често срещани свойства, умножението не представлява проблем. В случай на асоциативна собственост е възможно да се групират факторите по никакъв начин, без да се променя продуктът . По отношение на разпределителното свойство, ако вземем за пример 2 x (4 + 3 - 5) , трябва да извлечем всеки елемент, затворен в скоби, и да го умножим по 2, запазвайки своя знак , както следва: 2 x 4 + 2 x 3 - 2 x 5 Последното може да бъде изразено и като серия от суми: 2 x 4 + 2 x 3 + 2 x (-5) .

Особеност на умножението при включване на отрицателни числа е, че при работа с две от тях се получава положителна; Дори в контекст, който има малко общо с математиката, много често се чува фразата " по-малко за по-малко, повече ". От друга страна, умножавайки положително число с отрицателно число, резултатът винаги е отрицателен. Както и в сумата , изображенията обикновено се използват, за да се улесни изучаването на тези особености. Най-използвано е да се мисли за ос, на която са разположени всички числа, като фокусира изгледа на нулата; от лявата страна са отрицателните числа, а от дясната - положителните числа, а всяка изпълнена операция се изобразява "движеща се" в една или друга посока, според знака на въпросните фигури.

В началното училище размножаването обикновено се научава след като се види добавянето и изваждането в този ред и начинът, по който се представя тази операция е чрез известните " таблици за умножение ". По принцип те се състоят от всички възможни умножения между числата от 1 до 9, въпреки че в зависимост от учебния център те могат да покриват повече сметки. Всяка таблица съответства на число, така че ние говорим за "таблицата от 3", например, за да се отнасят до "3 x 1, 3 x 2" и т.н. до "3 x 9". По този начин тази случайна и абсурдно проста поредица от умножения се фиксира в паметта, избягвайки децата да разсъждават за процедурата. Накратко, вселената на математиката е много по-сложна от "9 х 9".

В разговорен език , умножението се отнася до увеличаване на някои неща или ситуации: „Умножаването на престъпления в квартала накара хората да започнат да инсталират барове в домовете си“.

border=0

Търсете друго определение