Определение за достъп

Достъпът е английска дума, която може да се преведе като достъп . Най-честото използване на термина в нашия език е свързано с компютърна програма, разработена от американската компания Microsoft .

Access или Microsoft Access е софтуер, който ви позволява да управлявате база данни . Програмата е част от Microsoft Office , пакет от приложения, които ви позволяват да изпълнявате офис задачи.

Първата версия на Access стартира през 1992 година . Оттогава последваха няколко версии, които увеличиха функционалността на софтуера . Понастоящем Access е програма, използвана за управление на данни чрез отчети и заявки, които могат дори да импортират информация, създадена с друг софтуер (като Microsoft Excel ).

Фактът, че Access е станал жизненоважен инструмент за много хора, както в професионалния, така и в професионалния живот, се дължи на забележителен брой причини, като:
- Позволява ви да оформите бази данни по много прост и интуитивен начин.
Всяка една от тези споменати бази може да бъде напълно персонализирана и без да е необходимо да има разработчик.
По същия начин, той има поредица от шаблони, така че потребителят може да ги използва, без да се налага да губи време да създава свои собствени.
- Тя има особеността, че всички създадени бази данни могат да се споделят бързо и чрез различни средства.
-Достъп е програма, която взаимодейства по ясен и прост начин с други софтуерни продукти на Microsoft, които също са много използвани, като Excel и дори Word или PowerPoint.
- Инсталира се безпроблемно и можете бързо да започнете да го използвате.
- Неговият интерфейс е интуитивен.
-Това е програма за многопотребителски тип.
Смята се, че това е наистина икономическа алтернатива, когато става въпрос за създаване на различни бази данни, тъй като други подобни софтуерни продукти, които откриваме, имат много високи цени.
- Позволява лесно и бързо импортиране на данни.

Напротив, не можем да забравим и неговите недостатъци. В този случай се приписва следното:
-Това е полезна програма за физически лица, малки и средни фирми, но не и за големи компании, поради обема на данните, с които можете да работите или съхранявате.
- Това може да доведе до някои пропуски в сигурността в сравнение с други програми.

От друга страна, тя е известна като точка за достъп или точка за достъп до устройството, което служи за свързване на различно оборудване в компютърна мрежа . В случая на безжични мрежи, безжичната точка за достъп ( WAP ) управлява взаимното свързване на компютри (компютри) и различни мобилни устройства, без да е привлекателна за кабели.

ACCESS Co., Ltd. е името на японска компания, която отвори врати през 1974 година . Тази компания е посветена на разработването на компютърни програми за конзоли за видеоигри, мобилни телефони (мобилни) и други устройства.

Достъпът , накрая, е името, с което е известен Аксел Ашер , герой, който принадлежи на Marvel Comics и DC Comics . Този герой, който се появи през 1996 г. , разреши пресичането между двете комични компании. Благодарение на своите суперсили, Access може да разработва и използва междуизмерни портали за телепортиране и пътуване във времето .

border=0

Търсете друго определение