Определение за педант

Pedante е прилагателно, което се отнася до вида на самонадеяно, претенциозно и предполагаемо лице . Темата, квалифицирана като педант, обича да маскира и да се хвали с предполагаемото си превъзходство в определени области на живота .

Pedante

Например: "Пако не може да го направи с педантичността си: той не просто казва здрасти и вече хвърля най-новите си постижения на вас" , "Не търпям педантични хора, които мислят, че са по-важни от тях" , който има уникален талант, музикантът никога не е бил педантичен пред колегите си , "" Педантът крие чувството си за малоценност и ниско самочувствие зад похвалителните думи . "

Педантичността обикновено се появява в връзката с ерудицията . Педантът обича да прави литературни срещи или да предлага големи теории, когато е в групи, за да демонстрира своята необикновена обща култура и познания . Обикновено тези индивиди имат по-малко мъдрост, отколкото изглеждат или твърдят, че имат; Въпреки това, неговото отношение и начин на съществуване го карат да изглежда като истински мъдър, просветлен човек, който е дошъл да спаси околната среда от невежество.

Когато една социална група открие някого с педантични нагласи, е обичайно да бъде осъждана или изоставена. Всеки човек има собствена гордост и много хора се чувстват атакувани, когато някой демонстрира тяхната мъдрост и се опитва да разкрие тяхното невежество и липса на обучение.

Хората често вярват, че истинският мъдър няма нужда да проявяват своята мъдрост във всеки разговор или действие , а го демонстрират ежедневно, спонтанно и дори в безсъзнание.

Хората, чиято несигурност ги кара да се държат по този начин, толкова арогантен и недружелюбен, трябва да имат определени ресурси, за да поддържат стабилна група предполагаеми почитатели, на индивиди, които са готови да слушат наложените им столове отново и отново, без да оставят ужас. да търсим приятна компания .

Един от най-често използваните инструменти за привличане на хора е парите. Колкото и жалко да изглежда, известно е, че мнозина се отдават на възможностите, предлагани от хартиените пари ; Покани за пътувания и изходи за скъпи места, луксозни подаръци и разходки в автомобили с конвертируеми автомобили са може би най-простите и най-очевидни примери за манипулативни тактики от някой, който не е в състояние да задържи другите чрез обикновеното си съчувствие.

Парите обаче са само един от полезните ресурси за формиране на фалшива група от приятели. Всеки се бори срещу тяхната несигурност, както може: докато някои са парализирани всеки път, когато се опитват да произнесат една дума на публично място и техните кариери са разочаровани, защото не знаят как да насърчават собствената си работа, други се крият зад силен щит и се движат напред, без да очакват напред който му попречи. Това последно отношение обикновено се свързва с педантични хора, тъй като те изглежда не са наясно с реакциите на околната среда и се движат по света, сякаш са били добре приети.

Като положителна последица, тази процедура отваря врати за големи възможности и тук се намира точно вторият най-често използван ресурс от педантичните хора за привличане на техните спътници : услуги . Важно е да се отбележи, че сред техните намерения е не само да бъдат чути, но и да бъдат поласкани; и какъв по-добър начин да получим похвала, отколкото да помагаме на другите, които се крият в абсолютна незаинтересованост.

Сред най-ценните притежания на педантичното същество е неговото обучение, неговата обща култура и не на последно място неговите контакти . Те са отлично писмо за презентация за среща на художници и ключът към благодарността на младите хора, които търсят първата си голяма възможност.

border=0

Търсете друго определение