Дефиниция на кочовете

От латинските nomas , които от своя страна произтичат от гръцка дума, номадският термин позволява да се посочи човек, който отива от едно място на друго, без да установява постоянно местопребиваване . Концепцията е свързана с лицето, което е в постоянно пътуване или изместване и се противопоставя на идеята за заседналия начин на живот .

Номадският народ е този, който не живее на стабилна територия като постоянно пребиваване. Този начин на живот предполага много специфична социална, административна и икономическа организация, която се адаптира към този начин на живот.

Сред многобройните и разнообразни признаци на идентичност, които служат, за да се определи, че една култура или група са номадски, можем да подчертаем следното:
Социално те са фундаментално структурирани в кланове и племена.

Патриархът обикновено е най-висшият авторитет. Това е един стар човек, който е уважаван от останалата част от групата и който по негово знание е този, който определя къде ще отидат и по кое време ще започнат изхода.

Те се открояват за опазване на околната среда. Това е така, защото те по същество живеят върху него, върху храната, която той може да осигури във всеки един момент.

Устната традиция в този тип култура е фундаментална. Ето защо елементи като историята заемат централно място.

В древни времена, преди развитието на селското стопанство и животновъдството , всички човешки същества са били номади, тъй като трябваше да се преместят, за да получат храна. Номадизмът позволява да се населят огромни региони на планетата и да допринасят за приспособяването към природни явления, като например заледяване .

Трудно е да се знае историята на номадските народи, тъй като писането е характерно за заседналите общества. Ето защо много от препратките на тези пътуващи култури идват всъщност от описания, направени от заседналите народи. Най-добрият начин за среща с номадски хора от древността е чрез следи, интерпретирани от археологията .

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да се подчертае, че понастоящем племената и номадските групи, съществуващи в целия свят, живеят в ситуация на заплаха за изчезване. Това се дължи на различни причини. Въпреки това, сред всички тях, като основни ще подчертаем следните:

Развитие на въоръжени конфликти, които се въртят около собствеността на земята.

Прекомерна и неконтролирана експлоатация на природните ресурси.

Нищо тихово налагане на заседналост като извинение за постигане на развитие.

Няколко популации са все още номадски. Арабските бедуини , гренландските ескимоси и туарегите от пустинята Сахара са сред тези групи. Частната собственост на земята, напредъкът на индустриализацията и граничният контрол са някои от проблемите, които съществуват за оцеляването на номадските народи.

Освен това можем да подчертаем и други номадски групи като яномамите във Венецуела, пигмеите и Мбути в Африка, монголите в Азия или циганите в Европа. Широк и разнообразен брой номадски култури, които ще бъдат част от 40-те милиона души, които понастоящем живеят под заслона без заседнал начин на живот.

border=0

Търсете друго определение