Дефиниция на връзка

Връзка е английски термин, който не е част от речника на Кралската испанска академия (RAE). На испански, еквивалентната концепция е връзка: връзка, съюз. Освен езика на произхода, идеята за връзка често се появява в областта на информационните технологии, по-точно в контекста на интернет. Връзка [...]

продължете да четете  

Определяне на HTML език

В областта на компютрите, езикът е набор от правила и знаци, които позволяват инструкции на компютър (компютър). Езиците, следователно, служат за създаване на определени видове данни, наред с други неща. HTML, от друга страна, е съкращението, което съответства на израза HyperText Markup >

продължете да четете  

Определение на LED

Изразът светоизлъчващ диод на английския език, който може да се преведе като „светодиод“, доведе до появата на съкращението LED. Поради широкото му използване, този акроним става съществително, прието от Кралската испанска академия (RAE) в речника. Светодиодът е полупроводников диод, който, когато получава напрежение, генерира светлина. [...]

продължете да четете  

Дефиниция на LCD

Акронимът LCD се отнася за дисплей с течен кристал, израз на английски език, който може да бъде преведен като дисплей с течни кристали. Следователно, LCD е вид екран, характеризиращ се с това, че е плосък и се оформя от пиксели, които съдържат молекули от течни кристали. Тези пиксели се намират между [...]

продължете да четете  

Дефиниция на лазер

Терминът лазер идва от английския лазер, който е акроним, възникнал от изразяването на светлинното усилване чрез стимулирано излъчване на радиация. Този израз може да бъде преведен на испански като усилване на светлината чрез индуцирана радиационна емисия. Ето защо лазерът е устройство, което позволява да се усили кохерентният и монохроматичен светлинен лъч [...]

продължете да четете  

Определение за лаптоп

Понятието за лаптоп не е част от речника на Кралската испанска академия (RAE). Терминът обаче често се използва в нашия език. Лаптоп е лаптоп (т.е. компютър или лаптоп). Друга концепция на английски език, която се използва за позоваване на това устройство, е преносим компютър. [...]

продължете да четете  

Определение на ядрото

Английският термин "ядро", който може да се преведе като "ядро", не е част от речника на Кралската испанска академия (RAE). Използването му в нашия език обаче е доста често, особено в областта на компютърните технологии. Софтуерът, който съставлява основната част от операционната система, се нарича ядро. Чрез [...]

продължете да четете  

Определение на JSON

Акронимът JSON се извлича от израза на обектното обозначение на JavaScript на английски език, което може да се преведе като JavaScript Object Notation. Това е лек текстов формат, който ви позволява да обменяте данни. JSON се основава на подмножество на JavaScript, императивен, обектно-ориентиран и интерпретиран език за програмиране, който е [...]

продължете да четете  

Определение на jQuery

JQuery се нарича библиотека или JavaScript библиотека, която улеснява програмирането на този език. Обикновено се използва за добавяне на интерактивни елементи към уеб страница, без да се налага да програмирате твърде много. В областта на компютърните науки, книжарниците или библиотеките са колекции от ресурси и реализации, които [...]

продължете да четете  

Определение на JPEG

JPEG е акроним за Съвместната група за фотографски експерти, комитет от специалисти, разработил стандарт за кодиране и компресиране на цифрови изображения. JPEG е и името на формата, който идентифицира този тип документи и разширяването на въпросните файлове. Може да се каже, че JPEG е [...]

продължете да четете