Дефиниция на съзвучие

Концепцията за съзвучие произтича от латинската consonantĭa и има множество приложения. В областта на музиката , съзвучието има за цел да подчертае качеството на звуците, които, когато бъдат оценени едновременно, генерират приятен ефект .

Consonancia

Трябва да се отбележи, че е възможно да се установи противопоставяне между съзвучие и дисонанс . Музикалните интервали със съзвучие имат по-малко напрегнат ефект от тези, в които има дисонанс. Важно е да се има предвид, че съзвучието е субективно понятие, което обикновено варира с течение на времето , тъй като то е свързано с определени стилове и правила, които се следват в композицията на музиката.

Интервалите на 8-ми панаир, 5-ти панаир, 4-ти, 3-ти, 3-ти, 3-ти, 6-ти и 6-ти малък, като съставните интервали от предишните, се смятат за съгласни .

Когато говорим за дисонанс, това, което правим, е да се позовем по-конкретно на целия набор от звуци, които ухото на човек възприема с известно напрежение. Този факт е причината за отхвърлянето на тези звуци. Сред най-известните диссонанси са интервалите на второто, на второто, на второто или на петото.

Тази диференциация на звуците, разграничаването на съзвучието и дисонанса е важно да се подчертае, че експертите в музиката я определят като еволюционна. И това е, че преминаването на вековете и годините е дало място на това, че музиката е еволюирала и е била преведена като осезаема трансформация по време на композиране, а също и на слушане на звуците.

С тази еволюция, следователно, това, което е било произведено, е осезаема промяна в възприемането на тези. По този начин днес можем да приемем като съгласни звуци онези, които в други времена със сигурност са били квалифицирани или оформени в рамките на дисонанса. За да изучава всичко това е отговорен за теорията на музиката.

От друга страна, тя е известна като предложена съгласие на процедурата, разработена от композитора, така че дисонансите губят напрегнатото си състояние и се приемат от тяхната хармонична звучност.

Отвъд музиката, съзвучието обикновено е свързано със звуковата идентичност според края на две думи от гласната, която носи акцента и немотивираното използване на съгласни гласове, които са много близки.

Това също би довело до съществуването на това, което е известно като римово съзвучие и съгласна рима. Първият от цитираните се случва, когато всички гласни съвпадат, но има поне един съгласен, който не е съгласен. Докато във втория случай произведената съгласна рима е, че всички фонеми съвпадат от това, което е тоничният глас.

Tune, от друга страна, е отношение на съответствие, което някои неща държат заедно. Например: "Кметът винаги е разработвал политики в съответствие с предложенията на националното правителство , " "Не мисля, че гардеробът на певеца е в съответствие с религиозните песни, които пее в своите презентации" , "Няма съгласие между казаното какво е направено от някои играчи ” .

border=0

Търсете друго определение