border=0

Definitie van buurman

De etymologie van de buurman leidt ons naar het Latijnse woord proxĭmus. De eerste betekenis die de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) in haar woordenboek noemt, verwijst naar elke persoon. Buurman heeft echter meestal een specifieker gebruik. Over het algemeen wordt dit idee gebruikt wanneer het bedoeld is om een ​​persoon te benoemen met betrekking tot […]

lees verder  

Processie Definitie

Afkomstig uit het Latijnse woord processio, wordt het idee van processie gebruikt om te verwijzen naar de ordelijke mars die veel individuen ondernemen om van de ene plaats naar de andere te gaan. Gewoonlijk wordt deze actie plechtig en voor religieuze doeleinden uitgevoerd. Processies zijn meestal voorbeelden van geloof. Het gaat over […]

lees verder  

Definitie van prelatuur

Het Latijnse woord praelatura kwam als prelatuur in het Spaans aan. Dit is de naam van het ambt en de waardigheid van de prelaat: een kerkelijke overste. De door een prelaat geleide instelling wordt ook wel een persoonlijke prelatuur genoemd. De jurisdictie van deze prelatures, volgens het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie (RAE), is niet gerelateerd aan […]

lees verder  

Definitie van Pesach

Pascha wordt een feestdag van de Joodse gemeenschap genoemd die de herdenking van de uittocht uit Egypte mogelijk maakt: dat wil zeggen, toen de Hebreeën door Mozes werden vrijgelaten, het Egyptische grondgebied en de slavernij verlaten om naar het Beloofde Land te gaan. Deze gebeurtenissen worden gedetailleerd beschreven in het boek Exodus, dat deel uitmaakt van de […]

lees verder  

Definitie van Persignement

Volharding is de handeling en het resultaat van jezelf kruisen: dat wil zeggen, het kruisteken maken. Dit teken vertegenwoordigt ondertussen het kruis waaraan Jezus Christus stierf. Men kan zeggen dat het kruisteken een ritueel is dat wordt gedeeld door verschillende takken van het christendom. Volgens de Royal Spanish Academy (RAE), […]

lees verder  

Definitie van meineed

Het Latijnse woord periurium kwam als meineed in het Spaans aan. Dit wordt de daad van vloeken of de schending van gezworen geloof genoemd. De schade bestaat daarom uit liggend onder ede. Hij die deze actie uitvoert, wordt vermeld als meineed. Het is be>

lees verder  

Definitie van Pentateuch

De etymologische wortel van Pentateuch is te vinden in de Griekse taal en verwijst naar "vijf gevallen" of "vijf rollen". Het begrip verwijst naar de eerste vijf boeken van de Bijbel, die vroeger opgerold werden bewaard. Volgens de overlevering is Mozes de auteur van de Pentateuch, die is samengesteld uit Genesis, Exodus, Leviticus, […]

lees verder  

Definitie van bisschop

Het Griekse woord epískopos, dat kan worden vertaald als "supervisor", kwam in het Latijn als episcŏpus. Dat is het onmiddellijke etymologische antecedent van bisschop, een term die in onze taal wordt gebruikt om te verwijzen naar de kerkelijke overste van een katholiek bisdom. Een bisschop is daarom een ​​priester die de eerste […]

lees verder  

Definitie van nuncio

De persoon wiens functie het is om een ​​commissie of een verklaring te dragen, wordt nuncio genoemd. De nuncio wordt door de ene persoon verzonden om contact op te nemen met een andere persoon en de betreffende kennisgeving achter te laten. De diplomaat die de paus vertegenwoordigt en die bepaalde pauselijke bevoegdheden heeft, wordt ook wel nuncio genoemd. In […]

lees verder  

Definitie van kerstavond

Kerstavond is de nacht die aan het begin van Kerstmis voorafgaat. Omdat het de juiste naam van een vakantie is, moet het worden geschreven met een beginhoofdletter. Het concept wordt gebruikt om te verwijzen naar de nacht van 24 december: het is de kerstwake, die om 25 uur op de 25e begint. […]

lees verder