Определение на доверието

Достоверността е качеството на доверието (което може или заслужава да бъде повярвано). Терминът идва от латинската дума credibilis . Например: "Тя загуби доверието си с мен, когато ме излъга за връзката си с Лаутаро" , "Той е уважаван и много достоен за доверие мъж" , "д-р Айрин Санчес изгради доверието си благодарение на честността на ежедневната си работа" .

Credibilidad

Следователно надеждността се отнася до способността да се вярва . Тя не е свързана с истинността на посланието, а с обективните и субективни компоненти, които карат други хора да вярват (или не) в споменатото съдържание. За да има доверие, лицето или информацията трябва да изграждат доверие в другите.

Могат да възникнат следните два случая: човек казва истината и никой не му вярва; Някой лъже, но техните събеседници се доверяват на думите си към писмото. Тази разлика е свързана с доверието в хората и способността им да убедят другите.

Важно е обаче да се помни, че основата на доверието винаги трябва да бъде честна, тъй като никой не може да изгради кръг от приятели, който да трае цял живот, ако се опитате да го поддържате с лъжи и лъжи. Няма значение колко някой е успял да повлияе на околната среда: ако се установи, че те не са били честни, тяхната структура вероятно ще се разпадне.

В някои професии и професии доверието е съществена стойност. Политиците и журналистите трябва да бъдат надеждни, в противен случай работата им губи значение. Политикът, който няма доверие, няма да бъде гласуван на изборите, а журналистът, който е в същото положение, няма да има добър прием от обществеността. Интересно е, че това не се случва в развлекателната индустрия или в електронната развлекателна индустрия.

Големите компании често играят на границата на честност, манипулирайки истината в удобството си, за да си проправят път през трудни времена, и се опитват да компенсират своите потребители всеки път, когато преминат през добър сезон. Известно е, че живеем в трескава ера, на постоянни промени и на големи изисквания от страна на обществеността към различните пазари; обемът на наличната информация превърна невинния купувач в амбициозен експерт, който винаги иска повече, отколкото получава.

Изправени пред този феномен , индустриалните гиганти са принудени да лъжат повече от веднъж, за да си купят време и да подготвят продукт, който наистина отговаря на нуждите на техните потребители. Година след година, ние сме представени с най-добрата телевизия , най-модерния мобилен телефон , най-бързият процесор ; Предполага се, че всички компании имат най-усъвършенстван продукт, докато съществуват десетки алтернативи.

Изготвянето на продукт за пускане на пазара, в зависимост от сектора, обикновено отнема минимум шест месеца, но в някои случаи може да продължи няколко години. Дори експертите не са освободени от предприемането на фалшиви стъпки, от отдаването на голяма част от живота си на проект без бъдеще; Но парите, които се влагат в определени решения, правят невъзможно отстъплението, поради което компаниите често са принудени да представят света със създание, на което не вярват .

Това е моментът, в който те се опитват да преодолеят собственото си доверие, като гледат публиката си в лицето и ги уверяват, че са намерили продукт, без който не могат. Същото се случва и с актьори и певци, с режисьори и сценаристи: не е обичайно медиите да признават провала на великите художници; тя се опитва да защити изкуствения образ на съвършенството и това се постига въз основа на лъжи, които самата аудитория иска да чуе.

border=0

Търсете друго определение