Дефиниция на строителни работи

Нещото, създадено или произведено от човека, е известно като работа. Той може да бъде материален или интелектуален продукт, защитен от различни закони. Концепцията се използва и за назоваване на процеса на изграждане на сграда или инфраструктура като цяло.

Гражданското , от друга страна, е прилагателно, което се отнася до това, което принадлежи на гражданите или града. В областта на правото гражданското е това, което принадлежи на частни отношения и интереси (за разлика от публичните).

Понятието строителни работи е свързано с развитието на инфраструктурата за населението . В този случай използването на гражданския термин идва от гражданското строителство , което получава тази деноминация, за да се разграничи от военното инженерство .

Гражданската работа, следователно, е прилагането на понятия физика, химия, геология и изчисления за създаване на сгради, свързани с транспорта, хидравликата и др.

Строителните работи имат склонност да допринасят за организацията на територията и нейното използване. Пътищата, които позволяват движението на транспортни средства, язовирите, които спомагат за управлението на водните ресурси, мостовете, които позволяват да се пресече река и канализацията, са някои от примерите за строителни работи.

В широката група строителни работи могат да се разграничат произведения, принадлежащи към геотехническото инженерство (което изследва съпротивлението между частиците, за да се осигури, ако почвата може да поддържа определена структура), инженерна структура (оценява устойчивостта на елементите, подложени на натоварване) транспортно инженерство и пътна инфраструктура (специализирана в удовлетворяване на потребностите от мобилност) и хидравлично инженерство (свързани с изпълнението на дейности, свързани с водата).

Обществото се възползва пряко от гражданския труд и нито един съвременен град не може да се поддържа без това действие на човека върху природата, въпреки че това не означава, че е правилно от наша страна да модифицираме нашата среда, вместо да се адаптираме към нея, както го правят. останалите видове на планетата. Друго име, което получава тази концепция, е обществената работа , което е много подходящо предвид естеството на инициативите, които тя представлява.

Важно е обаче да се отбележи, че в историята гражданските произведения не винаги са съществували като основна част от организацията на обществата. В миналото най-големият интерес на всяка държава беше насочен към военната му стратегия и по тази причина те използваха по-голямата част от ресурсите си, за да развият въоръжените си сили. Това обяснява необходимостта от контрастиране на строителните работи и военната работа.

След като буржоазията влезе в сила, държавите започнаха да придават значение на социалното благо и следователно да използват своите икономически средства за осъществяване на конструкции, които са от полза за цялата общност. Това доведе до различни ангажименти, тъй като преди самата работа е необходима серия от изследвания, както на техническо, така и на социално равнище, за да се анализира потенциалното му въздействие и да се гарантира, че тя генерира значителна промяна.

Градовете, в които строителните работи са приоритетни, се характеризират с отлична комуникация чрез транспортни средства, благодарение на стратегическото изграждане на тунели и мостове, които ефективно свързват основните точки на интерес.

Докато промените в технологиите означават, че все повече хора могат да работят от домовете си, градските и междуградските пътувания все още са необходимост за повечето жители на големите градове всеки ден. Ето защо е от голямо значение постоянната работа за подобряване на организацията на обществените пътища, а строителните работи играят основна роля в тези въпроси.

border=0

Търсете друго определение