Определение на инспекцията

Инспекцията идва от латинските inspect ando и се отнася до действието и ефекта от инспектирането (разглеждане, разследване, преразглеждане). Това е физически преглед, който се извършва главно чрез зрение.

Целта на инспекцията е да се намерят значителни физически характеристики, които да определят кои са нормални и да ги разграничат от тези необичайни характеристики. В този смисъл е възможно да се разработят проверки на фирми или фирми, за да се провери дали те са в съответствие със закона .

Интересно е да се отбележи, че в рамките на Закона има така наречената очна инспекция. По-конкретно, това е усърдие, извършено от съдията и се състои от проверка, под очите на свидетели и различни експерти, на местопрестъплението. По този начин ще знаете повече за случая и след това ще направите документ, запис, който ще събере всеки един от въпросите, които сте анализирали и открили.

Във военната област се използва и терминът инспекция. В неговия случай по-често се говори за това, което е известно като инспекционно списание, което се състои от това изпълнение, което определен служител извършва и което се състои в проверка на състоянието на различните ресурси и материали, които имат военните органи. ,

В областта на образованието по същия начин се извършват и проверки. В него професионалистът, който отговаря за същото, което прави, е да отиде в образователните центрове, за да знае от първа ръка статистиката за едни и същи, съществуващите проблеми, както и дали учителите изпълняват съответните си планове и дидактични графици.

От сградите, работните мерки и превозните средства се извършват и проверки, които гарантират спазването на закона и най-доброто качество на живот за всички.

Всичко това, без да забравяме, че в областта на компютърните технологии ще трябва да говорим за това, което е известно като инспекция на Фаган, което не е нищо повече от изчерпателно проучване в търсене на възможни грешки, които могат да имат документи или софтуер.

Инспекторът е този, който извършва проверките. Като цяло, този човек има необходимите способности в съответствие със закона и действащите разпоредби, за да изпълнява задачата си и да взема съответните решения. Един ресторант, например, не може да откаже да получи инспектор, който има задължение да контролира правилата за здраве и хигиена.

След като инспекторът е в инспекцията, той ще вземе под внимание това, което е намерил и според правилата ще даде присъда. Следвайки примера на ресторанта, ако инспекцията открие мръсотия в кухнята или храната в лошо състояние, инспекторът може да издаде заповед за закриване или, в случай че нямате такъв орган, ще трябва да информирате началниците си, за да пристъпите към принудително изпълнение. закона

Проверката може да се извърши и за контрол на фискалната ситуация на дадено дружество. В този случай държавният инспектор ще отговаря за проверката дали дружеството заплаща данъците, за които ще преразгледа фактурите си и ще контролира, че дава ваучери за всяка продажба.

border=0

Търсете друго определение