Определение на социалната ситуация

Ситуацията е концепция с няколко значения. В този случай ние се интересуваме да останем със своето значение като позиция, местоположение или състояние на нещо или на някого. Социалното , от друга страна, е прилагателно, което е свързано с обществото (общност на индивиди).

По този начин понятието за социално положение е свързано с позицията, която човек заема в обществото . С други думи, идеята се отнася до състоянието на субекта по отношение на контекста или средата .

Следователно социалното положение на човек , семейство или общност зависи от различни фактори, които влияят върху качеството на живот , възможността за развитие и т.н. Тези фактори са част от средата, в която живеят субектите.

Вземете случая със социалното положение на човека. 15-годишен тийнейджър живее в несигурен квартал, в който липсва електричество и питейна вода. Той не познава баща си, а майка му е безработна. Младият мъж напусна училище и прекарва дните си в квадрат, без никаква фиксирана дейност. Като се вземат предвид всички тези данни, може да се каже, че юношата е в социално положение на риска , което усложнява възможностите му за развитие и неговата интеграция в обществото .

Също така е възможно да се анализира социалното положение на дадена страна . В една нация, чиято безработица е 2% , 99.4% от населението е грамотно и има безплатни и качествени здравни услуги, социалната ситуация е благоприятна за напредъка на населението.

Когато е решено да се предприеме установяването на социалното положение на една нация, то обикновено се прави въз основа на фактори като достъп до здравни системи, най-често срещаните болести, недохранване, индекс на неграмотност и образование. като цяло, нивата на насилие, основните проблеми на семейното ниво, нивата на безработица ...

Като се започне от всичко, не можем да пренебрегнем съществуването на различни публикации, които се въртят около социалното положение на всяка страна. Добър пример за това е „Социалното положение в Испания: сравнително изследване“, което беше официално представено през 2005 г. и чийто директор е Vincenç Navarro.

Анализ на Испания по времето, когато е публикуван, е тази работа, която разглежда такива важни въпроси като фискални неравенства, нива на бедност, имиграция, безработица, съкращения в образованието или политики за подкрепа на семействата.

По същия начин можем да подчертаем факта, че съществуват различни литературни произведения, които служат като документ с голяма стойност, когато става въпрос за получаване на представа за преобладаващата социална ситуация на мястото и в момента, в който те се развиват. Така например се счита, че работата на "Лазарильо де Тормес" е голям ресурс, за да може да се знае каква е била Испания през шестнадесети век на политическо, семейно, социално или икономическо ниво.

border=0

Търсете друго определение