Дефиниция на експоненциална функция

В областта на математиката , функцията е връзка между две групи, чрез които на всеки елемент от първия набор се присвоява един елемент от втория набор или не. Експоненциалното , от друга страна, е прилагателно, което определя вида на растеж, чийто ритъм се увеличава все по-бързо.

Според неговите характеристики съществуват различни видове математически функции . Експоненциалната функция е функция, която е представена от уравнението f (x) = aˣ , в което независимата променлива ( x ) е показател.

Ето защо експоненциалната функция позволява да се намекват на явления, които растат все по-бързо . Обърнете внимание на развитието на бактериална популация: определен вид бактерии, които всеки час утрояват броя на членовете си. Това означава, че на всеки x часа ще има 3ˣ бактерии .

Експоненциалната функция показва, че започва от бактерия:

След един час: f (1) = 3¹ = 3 (ще има три бактерии)
След два часа: f (2) = 3² = 9 (ще има девет бактерии)
След три часа: f (3) = 3³ = 27 (ще има двадесет и седем бактерии)
И т.н.

Връщайки се към уравнението f (x) = aˣ , трябва да имаме предвид, че a е базата , а x е експонентата. В случая с бактериите, които се утрояват всеки час, базата е 3 , а експонентата е независимата променлива, която се променя с времето.

В експоненциалните функции, множеството от реални числа представлява неговата област на дефиниране. Самата функция, от друга страна, е нейната производна .

border=0

Търсете друго определение