Дефиниция на текстообработваща програма

Текстообработваща програма е компютърно приложение, което ви позволява да създавате и редактирате текстови документи на компютър . Това е софтуер с множество функционалности за писане, с различни типографии, размери на буквите, цветове, типове абзаци, артистични ефекти и други опции.

Текстовите процесори изпълняват функция, подобна на тази на пишещите машини преди няколко десетилетия, макар и много по-пълна и сложна. Например, на пишещата машина всяка буква, въведена от потребителя, е отпечатана веднага върху хартията, което прави невъзможно изтриването.

С текстов процесор обаче е възможно да се изтрие и редактира съдържанието по всяко време, тъй като основната му функционалност се изпълнява на екрана. След като задачата за писане е завършена, потребителят има възможност да запази документа на компютърен носител (на твърдия диск на компютъра, в интернет или на CD) или да отпечата материала.

Но този вид компютърни програми също представят друг важен брой възможности, които са ги накарали да станат незаменими парчета както в нашия личен живот, така и на работното място.

По-конкретно, те ни позволяват напълно да редактираме текст и да го направим възможно най-привлекателен. Това предполага, наред с другото, даването на специфична типография, определен размер на буквата, както и използването на инструменти за подчертаване на определени думи или фрази. Това означава, че ни дава възможност да използваме ресурси като получер, курсив или подчертаване.

Нито пък трябва да забравяме множеството от възможности, които ни дава, по отношение на изравняването на текста, разстоянието между параграфите, отстъпите, цвета на буквите и дори включването на номерирани списъци.

Повече средства, предоставени на разположение на потребителите на текстовите процесори, са създаването на таблици или включването на елементи като текстови полета, хипервръзки, прекъсвания на страници, горни и долни колонтитули.

С всичко това, както и чрез използването на различни инструменти за дизайн на страници, получавате зрелищни резултати и много атрактивни документи.

Друга опция, предлагана от текстообработващите машини, е използването на проверка на правописа (приложение, което открива правописни грешки и предлага необходимите корекции) или речник (който препоръчва алтернативни думи на написаните, без да се променя смисъла на думата). текст ).

Текстовите процесори също така позволяват да се разпръскват изображения и различни видове графики в текста, което позволява създаването на по-напреднали документи, като не се ограничава само до написани думи.

Microsoft Word , WordPerfect и OpenOffice.org Writer са едни от най-популярните текстообработващи процесори.

Интересно е да се подчертае фактът, че например Word е включен в пакет от програми, наречени Microsoft Office, който е част от категорията на офиса. С тях можете да правите и работите с текстове, електронни таблици, слайдшоута, бази данни или имейли. Следователно тези видове комплекти са жизненоважни за административните задачи на много компании.

border=0

Търсете друго определение