Пропорционално определение

Латинският термин пропорционален дойде на нашия език като пропорционален . Това прилагателно се отнася до това, което е свързано с част (т.е. с баланса или кореспонденцията, която се записва между компонентите на едно цяло). Той е известен като пропорционалност, от друга страна, към съотношението между частите на цялото или между частите и цялото.

Например: "Увеличаването на заплатите трябва да бъде поне пропорционално на увеличаването на разходите за живот" , "В този бизнес всеки един ще вземе пропорционална част от свършената работа" , " Успехът не винаги е пропорционален на усилия в тази професионална кариера “ .

Вземете първия пример, за да разберете концепцията. Да предположим, че в дадена страна през последната година е регистрирана инфлация от 15% ; С други думи, можем да разберем, че цената им на живот премина през 15% през последните дванадесет месеца. Когато договарят увеличение на заплатите , работниците решават да започнат от етаж, който поне покрива увеличаването на разходите за живот. Ето защо те очакват увеличение на заплатата с не по-малко от 15%, така че това увеличение да е пропорционално на инфлацията и да означава да не се загуби покупателната си способност.

В контекста на граматиката , той е известен като пропорционално прилагателно или множествено прилагателно към такова, което отразява колко пъти дадена сума се съдържа в друга. Изразът „В новата ми работа, която събирам два пъти повече, отколкото в предишната“, разкрива, че въпросният човек получава в сегашната си работа два пъти повече пари, отколкото при предишната си работа.

Когато се сравняват две величини, в зависимост от гледната точка е възможно да се заключи, че те са пряко пропорционални или обратно пропорционални .

Величината е пряко пропорционална на друга, когато всяко увеличение или намаление, претърпяно от първото, се отрази пропорционално във второто. Това е известно и с името на пряката пропорционалност и просто се дефинира с отношението към повече съответства повече и по-малко, по-малко . От друга страна, една величина е обратно пропорционална на друга, ако нейните увеличения са отразени в намаления и обратно; в този случай повече съответства все по-малко и по-малко .

Всекидневен пример за директно пропорционални величини се намира в търговската дейност: нормалното е, че колкото повече продукти купуваме, толкова по-голяма е общата сума на сделката; Тъй като е по-строг, броят на единиците на даден продукт обикновено умножава директно единичната цена (запазвайки случаите, в които се прилага отстъпка, въпреки че преди прилагането му това умножение трябва да се направи).

Обратната пропорционалност е по-трудна за разбиране, тъй като изисква малко по-абстрактни или сложни примери. Нека предположим, че имаме кошница пълна с ябълки и искаме да пресметнем както процента на съдържанието му, което първоначално е 100, така и броя на ябълките, които предметът яде; за всеки, който консумира, процентът винаги ще бъде намален в същата пропорция, така че колкото повече единици погълнат, толкова по-ниско е съдържанието на кошницата.

Както може да се види, тези математически понятия се прилагат в ежедневието, макар и не винаги по очевиден начин, но те са част от нашите инструменти за анализ. Всъщност, ние можем да използваме следните примери, за да разберем колко изтънчено може да бъде присъствието на величина обратно пропорционална на друга: "Колкото по-близо стига до математиката, толкова по-малко се страхувам да получа" , "Всяка страница, която чета, ме кара да чувствам, че разбирам по-малко " , " Без значение колко възможности му давам, той винаги ги губи и това го държи далеч от мен все повече и повече " .

border=0

Търсете друго определение