Определение на заглавието

Понятието за заглавие има различни значения. В няколко латиноамерикански държави, Кралската испанска академия ( RAE ) посочва в своя речник, това е заглавието или заглавието на вестник .

Например: "Скандалните заглавия винаги се продават, дори ако говорят лъжи" , "Бих искал редакторът на списанието да ми обясни защо ми е дал тази позиция" , "Не мога да повярвам, че някои медии публикуват заглавия с правописни грешки" .

Тя се нарича също и бланка с надписи или дизайн, която се поставя върху документ . Файл, създаден с текстов редактор и различните страници, които са част от даден уебсайт, може да има заглавка.

В конкретния случай на проектиране на уеб страници, заглавната концепция може да се разбира като специфичен формат за определени части от текста, които ясно ги разграничават от останалите и артикулират документа по органичен и флуиден начин. За да създадете заглавка, е необходимо да използвате един от етикетите, предлагани от езика , който варира от H1 до H6 , от по-голямо към по-малко значение, съответно.

Много често

border=0

Търсете друго определение