Дефиниция на роботиката

Откриваме етимологичния произход на думата роботика, нито повече, нито по-малко, отколкото на чешки език. По-конкретно, в обединението на два термина: робота, която може да се определи като "принудителен труд" и в работ, която е синоним на "робство". По същия начин е необходимо да се подчертае, че първият път, когато той започва да се препраща повече или по-малко към него, е през 1920 г. в творбата на писателя Карел Чапек, озаглавен "Универсалните роботи на Росум".

Роботиката е наука и технология, която участва в проектирането, производството и използването на роботи . Роботът е, от друга страна, машина, която може да бъде програмирана да взаимодейства с обекти и да я накара да имитира по определен начин човешкото или животинското поведение.

Компютърни науки , електроника , механика и инженерство са само някои от дисциплините, които се комбинират в роботиката. Основната цел на роботиката е изграждането на устройства, които работят автоматично и изпълняват трудни или невъзможни работни места за хората.

Понастоящем роботиката се развива бързо и е довела до разработването на редица дисциплини като роботизирана хирургия. В този случай, като ясна цел е да се подобри здравето на човешкото същество и за това той извършва серия от много сложни хирургични процедури, които изискват голяма точност. По този начин с помощта на роботи е възможно да се елиминират опасностите, които идват с него, които са атакувани от човешката ръка.

Затова трябва да подчертаем, например, съществуването на робот, наречен Da Vinci, който се превърна в един от стълбовете на гореспоменатата хирургия. Това е устройство, чрез което успешно се извършват успешни операции като трансорална хирургия.

Също така, роботиката успя да създаде роботи, които са полезни за подпомагане и подпомагане на всички, които са с някакъв вид физически увреждания. И без да забравяме множеството роботи, които се проектират във военната област, например, за да извършват спасителни операции.

Писателят Исак Азимов ( 1920 - 1992 ) обикновено се счита за отговорен за концепцията за роботиката. Този автор, специализиран в творби на научна фантастика и научно разпространение, предложи трите закона на роботиката , един вид регламент, който регулира действието на роботите на неговите художествени книги, но че, ако се достигне степен на технологично развитие, те биха могли приложим в бъдещата реалност. Тези правила се отпечатват като математически формули в "позитронните пътеки" на паметта на робота.

Първият закон на роботиката гласи, че роботът не трябва да нанася вреда на човек или да позволява на човек да претърпи вреди поради липса на действие. Вторият закон потвърждава, че роботът трябва да спазва всички заповеди, продиктувани от човек, с изключение на случаите, когато тези заповеди са противоречиви по отношение на Първия закон . Третият закон постановява, че роботът трябва да се грижи за собствената си цялост, освен когато тази защита създава неудобство с първия или втория закон .

border=0

Търсете друго определение