Определяне на график

От латинския horarius терминът се отнася до това, което има отношение или принадлежи към часовете . Най-честото му използване е свързано с временния период, през който се извършва дейност.

Horario

Очевидно е, че за да разберем понятието за време, трябва да разберете концепцията за времето. Тази физическа величина измерва това, което подлежи на промяна. Когато нещо се променя от едно състояние в друго, периодът, изтекъл в този процес, може да бъде измерен в единица време.

Времето от своя страна може да се измери с помощта на часовник . Целта на създаването на график, например, е да посочи точния момент, в който ще се проведе бъдещо събитие, така че хората да могат да организират своята рутина.

Времето се променя

Една от най-свързаните с графика концепции е DST (лятно часово време или време за спестяване на слънчева светлина), което се извършва в определено време от годината в повечето страни; тя предвижда дневните часове, които един ден има, и предвижда фиксирано гражданско време, от което се очаква гражданите да имат най-естествените дневни часове в работния си ден, затова се избягват абсурдните разходи за електроенергия .

Промяната на времето е свързана главно с икономически проблеми и за първи път е предложена от Уилям Уилет, английски строител, който през 1905 г., докато прави конна езда преди закуска, помисли за броя на лондончаните, които все още спят, когато слънцето вече беше напуснало преди няколко часа; В допълнение, любител на голфа, той не обичаше да съкращава маршрута си заради падането на слънцето.

След това той предложил да усъвършенства работното време, но да го направи по-несигурен, препоръчва се да продължи 20 минути седмично, като се вземат предвид изгрева и залеза, така че да могат да се възползват максимално от дневните часове . Неговият проект не бе одобрен до 1916 г. от германците, първият, който приложи лятното време. Впоследствие други страни в Европа, а по-късно и Русия и Съединените щати.

Понастоящем промените във времето предполагат значителна икономия на енергия. В Испания например се оценява, че той достига до 5% в местния сектор; поради тази причина се казва, че мотивите, които го управляват, са икономически , макар и да включват и други ползи, като грижа за околната среда и използване на природни ресурси.

Не всички страни са се придържали към промените във времето, макар че почти всички в Северното полукълбо на планетата. Смята се, че едно от нещата, които са довели до неговото използване в различни страни, е свързано с първата петролна криза, която е била изпитана в света през 1974 г., като начин за по-добро използване на електричеството .

Часови зони

Земята е разделена на 24 зони (които режат вертикално и хоризонтално); всеки от тях представлява времева зона. Според местоположението на всяка страна в планисфера, тя ще принадлежи на едно или друго вретено.

Те се наричат ​​вретена, защото всяка област има форма, подобна на вретеното . По отношение на разположението им, те са центрирани в меридиани, които имат дължина, която винаги е кратна на 15 ° .

Преди да са съществували във всеки град графика се измерваше според местоположението на слънцето и имаше малки разлики между градовете, които принадлежаха към същия регион; с въвеждането на часовите зони, този проблем беше решен, като се синхронизираха всички часовници в същата област.

От своя страна времето на всеки регион се определя от така нареченото координирано универсално време (UTC), съсредоточено върху меридиана в Гринуич , чийто район 0 включва Лондон. Когато се придвижваме от едно място с времева зона в друга с различна, трябва: да добавим един час, ако отидем на ИЗТОК и да извадим един, ако преминем от ИЗТОК към ЗАПАД. При преминаване на меридиана, т.е. 180 ° на земната повърхност, се пресича, а промяната на часа ще бъде 24 часа.

border=0

Търсете друго определение