Определение на пропедевтика

За да разберем смисъла на пропедевтичния термин, е необходимо първо да знаем етимологичния му произход. И това се намира на гръцки език, по-специално в "propaideutikós", който се формира от две различни части:
- Префиксът "про-", което означава "пред".
Съществителното "paideutikós", което се формира на свой ред от два елемента: името "paidos", което означава "дете", и наставка "-ikos", която се използва, за да се даде форма на съществителни.

Пропедевтика е термин, който се отнася до обучението или обучението, което се извършва при подготовката за изучаване на определен предмет.

Следователно пропедевтика обхваща тези данни и знания, които са необходими, за да могат да изучават науката . Това е етапът, предшестващ изучаването на конкретната методология.

Ученикът, чрез пропедевтика, получава знания, от които се нуждае, за да влезе в областта на знанието. Пропедевтичното обучение , например, е често срещано в следдипломните курсове, така че всеки ученик започва с класовете, които вече са подготвени да посрещнат новото образователно предизвикателство.

Пропедевтика може да бъде разбрана като метод за изучаване на предмет или предмет. Пропедевтика включва приближаване на информация по определен начин, работа с данни по определен начин и т.н. По този начин той заменя простото запаметяване на съдържанието и други подходи към обекта на изследване, който в крайна сметка е неуспешен.

Ясен пример за термина, с който се занимаваме, е клиничната пропедевтика, която е набор от клинични умения, които здравните специалисти трябва да имат, за да могат да получат с различни тестове пробите, които служат за диагностициране на заболявания на пациентите.

По-конкретно, тези експерти трябва да могат да получат следните два вида данни:
- Субективни данни, които са симптомите на съответния болен човек.
- Цели за данни, които са признаците, които се наблюдават в това. Те се откриват и признават директно при разглеждане на гореспоменатото лице.

Въз основа на тези данни медицинският специалист ще разпознае, анализира и установи диагноза. Тогава неговата функция ще бъде да определи подходящо лечение на патологията и да "изчисли" каква е възможната прогноза, която може да има. Така ще постигнете, че човек може да излекува и да възстанови доброто си здраве.

В областта на медицината и ветеринарната медицина обучението по клинични изследвания е известно като пропедевтика. Пропедевтика е отговорна за обяснение, по ред, какви са процедурите, които професионалистът трябва да извърши, за да открие симптоми и признаци в тялото на пациента и след това да ги разпознае, класифицира и интерпретира. По този начин пропедевтика позволява на лекаря или ветеринарния лекар да знае как да диагностицира заболяване и как да посочи съответното лечение.

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение