Определение за центроид

Терминът центроид не е включен в речника на Кралската испанска академия ( RAE ). Иначе понятието често се използва в областта на геометрията като синоним на барицентър .

Той се нарича центроид или барицентър до точката, където се случва пресечната точка на медианите, които са част от триъгълник . Трябва да се помни, че медианата е права линия, която се изтегля от върха на фигурата до точката, която е в средата на противоположната страна.

Може да се каже, че центроидът е точката, в която, ако една права линия минава през нея, тя се разделя на два сегмента от идентичен момент по отношение на въпросната линия. В случай на триъгълници (полигони с три страни и три ъгъла), центроидът е в пресечната точка на трите му медиани.

Много са формулите или представянията, които съществуват на центроида на различни линейни фигури. Така сред най-значимите се откроява например трапецоидът, който се изчислява по следния начин: yG = h. (a + 2 b) / 3. (a + b).

Когато говорим за центроид, трябва да установим, че елементи като инерцията на областите и дори теоремата за успоредните оси също имат голямо значение.

По същия начин не можем да пренебрегнем факта, че центроидът понякога е известен и като изобаричен център.

Важно е да се има предвид, че идеята за центроида принадлежи конкретно на областта на геометрията и е свързана с формата на системата. Други свързани понятия, като центъра на масата или центъра на тежестта , понякога съвпадат с центроида или барицентъра, но зависят от други въпроси, като разпределението на материята или гравитационното поле.

Като се има предвид, че във физиката барицентърът е център на тежестта, можем да кажем, че центроидът съвпада с центъра на масата, когато тялото има материя, разпределена симетрично или има еднаква плътност. Съвпадението на центъра на масата и центъра на тежестта, от друга страна, се случва, когато гравитационното поле оказва равномерно влияние.

За да сме наясно с представените концепции, можем да определим следното:
- Центърът на тежестта G е момент, в който можете да установите, че става дума за концентрация на теглото на тялото.
- Центроидът, от друга страна, е за местоположението на геометричния център на тялото.
- Центърът на масата ще съвпадне с центъра на тежестта, докато ускорението на гравитацията е постоянно.

По същия начин не трябва да забравяме, че в областта на бизнеса се използва използването на т.нар. Този термин се използва за обозначаване на система, която помага на компаниите да идентифицират местоположението, особено какви са съоръженията, използвани за производството на въпросния продукт. Счита се, освен това, че служи за водене на отчетност на всички тези бизнес обекти.

border=0

Търсете друго определение