Определение за слуга

Латинското понятие servus стана, в кастилски, крепостничество . Концепцията се използва, според речника на Кралската испанска академия ( RAE ), за да назове роба, който е в услуга на мъж.

Въпреки това определение, често се прави разлика между роб и роб . Слугата получава от феодала къща и земя, за да работи и може да запази процент от реколтата. Освен това, за закона, той беше свободен човек. Робът, от друга страна, беше собственост на господаря си.

В допълнение към всичко гореизложено, не можем да пренебрегнем факта, че съществува друга поредица от различия между слуга и роб, които историците настояват да се изясни, така че да не правим грешки, като използваме и двете думи като синоними. По-специално те идват да изяснят тези други признаци на идентичност на едно и също:
- Робът е бил възприет от Господа като обикновена стока. Следователно, той можеше да го продаде, да го отдаде и дори да го размени за дълг, ако смяташе за уместно. Действия всички от тях, на които гореспоменатият роб не може да направи нищо.
- Слугата, от друга страна, не можеше да бъде продаден или купен.

Фигурата на слугата е често срещана в феодалния режим . Тогава тя е била институция, която е посветила социална връзка, известна като крепостничество , която обединява селянин (селянин) с благородник (феодал) чрез услугите, които първите предоставят на последния. Господарят, от своя страна, възнагради слугата за такава вярност.

В контекста на религията слугите са верните, които изпълняват мандатите на една доктрина и следват определен авторитет. В този случай деноминацията на слугата е свързана с смирение и послушание на вярващия.

Интересно е също така да се знае, че "Библията" се отнася до използването на израза, който служителят на Яхве е изразен, за да се позовава на кого Яхве, чрез "почетно звание", избира да го придружава в това, което е постижение на неговия дизайн.

В някои религии онези, чиято вяра има изключителни характеристики, са квалифицирани като Божи слуга . Католицизмът, например, посочва като слуга на Бога субекта, който започва своя път към възможната му беатификация и след това към канонизация .

В рамките на литературното поле можем да подчертаем съществуването на дълъг списък от произведения, които са използвали термина крепост в техните заглавия. Пример за това е романът "Слуга без земя", публикуван през 1985 г. и написан от Едуардо Кабалеро Калдерон. Той разказва историята на един селянин, който отговаря на името на слугата Джоя и който работи усилено, за да оцелее. Но това няма да е лесно, защото техните политически идеи ще се сблъскат с тези на управляващите, които ще направят всичко по силите си да изгонят селяните от техните земи.

Слугата, накрая, може да бъде прилагателно, дадено на индивид, който проявява уважение или покорство към друг: "Мафиотът изпрати слугите си да сплашат съседите".

border=0

Търсете друго определение