Определение на музикалния импулс

Пулсът е термин, който произтича от латинския импулс и има различно предназначение. В областта на музиката , пулсът е единица, която позволява измерването на времето . Музикалният пулс , следователно, се състои от поредица от повтарящи се повтарящи се удари, които разделят времето на еднакви фрагменти.

Обичайното нещо е, че пулсът е редовен, въпреки че може да бъде променен в рамките на една и съща песен. Това означава, че в рамките на една работа пулсът може да бъде забавен или ускорен.

Музикалният пулс може да се разбира като сигнали, които отразяват ритъма на музиката и позволяват да се установи сравнение между тишината и бележките , които съставляват парче. По този начин пулсът функционира като структура, която си сътрудничи в възприемането и разбирането от страна на слушателя.

Така музикалният пулс може да се каже, че става въпрос за пулса на човешкото същество, редовен ритъм, тъй като той е ритмично състояние на постоянен тип. Тя се определя от два основни фактора, като продължителността на цялата песен и, разбира се, времето.

Много по отношение на срока на музикалния пулс са и други понятия, които са основни при анализа на състава от този тип. В частност, един от тях е акцентът, който се отнася до по-голямата интензивност, която се случва в този пулс или в конкретна бележка. Счита се, че акцентът е първият път на всяка мярка и се откроява като повтарящ се и за цикличен или периодичен начин.

От друга страна, ние срещаме гореспоменатия компас, който е разделение, което е направено от композиция. Това разделение е направено в ритмични фрагменти, които са сходни и имат еднакъв брой импулси или пъти между тях. В резултатите всяка компас е ограничена благодарение на някои вертикални линии, които са известни с името на компасните делители.

Ако оставим теорията настрана и се съсредоточим върху разговорен обяснение, можем да кажем, че пулсът е този, който в една песен е белязан от аплодисменти или ритмично движение на крака .

Понятието темпо е свързано с броя на импулсите в минута. Когато темпото е по-високо, работата ще съдържа по-голям брой импулси в минута. Това води до бърза интерпретация на въпросното произведение.

Накратко, ритъмът на едно произведение се дава от това, което нотите продължават и от местоположението им в пространството според импулса. Музикалният пулс, от своя страна, определя темпото на песента , бавна, средна или бърза.

В разговорен смисъл терминът музикален пулс се използва за позоваване на дуела, изпълняван от двама души, и основно се състои в пеене на песен заедно, за да се демонстрират техните вокални качества и дървото на художника. Логично, както и във всеки дуел, ще има победител, който в този случай определя журито.

border=0

Търсете друго определение