Определяне на изискването

Понятието за търсене произтича от латинската дума exigentia . Става въпрос за акта и последствията от искането : да се изисква, да се иска нещо по властен начин.

Например: "Работодателят отказа да приеме исканията на синдикалния лидер да възстанови освободените работници." подпомагане на най-бедните сектори . "

Когато човек поиска, той прави иск и настоява искането му да бъде изпълнено. Това означава, че търсенето, поне в символичен или теоретичен смисъл, не предвижда отрицателен отговор . От друга страна, ако дадено лице направи заповед, той приема възможността, че неговото искане няма да получи отговор.

Група от работници може да поиска от работодателя си: или да подобри условията на труд, или да започне стачка за неопределено време. Ако шефът не се съобрази с искането, служителите няма да продължат да изпълняват задълженията си. Различен е случаят, когато работниците предлагат на работодателя да подобри посочените условия, без друго предупреждение .

Идеята за търсенето също се използва, за да се напомни за претенция или искане за усилия : "Клубът реши да не наема немския играч, защото той не желае да изпълни техните искания" , "Изискването в тази компания е много голямо" , " Аз съм завършена актриса и затова имам някои изисквания, когато става въпрос за работа . "

border=0

Търсете друго определение