Определение за импровизация

Импровизацията е действието и ефекта на импровизацията , т.е. правенето на нещо внезапно, без предварително подготвени или без околна среда да ги чака. Като допълнение, тя е известна като импровизация на импровизирано музикално произведение или изпълнение. Например: " Китаристът изненада с десетминутна импровизация" .

Актът на импровизирането означава да се направи нещо, без предварително да го планирате. Във всеки случай има ресурси, които художниците могат да използват, за да развият своя капацитет за импровизация. По този начин, въпреки че това изглежда като вид естествен акт, то може също да бъде предмет или подкрепено от предишна структура .

Импровизационните упражнения позволяват да се стимулира творчеството на творците и да се насърчи активното отношение от страна на обществеността, които по определен начин не знаят какво да очакват от интерпретациите. Импровизацията може да се опита да бъде разбрана от зрителя или слушателя, или просто да бъде получена от полето на сетивата.

За студентите от театъра е много важно да се подготвят умело да се развиват във всяка ситуация и с ограничени ресурси за сценография. Чрез импровизацията е възможно да се получат необходимите действащи инструменти, които да убедят публиката в присъствието на същества и предмети, които не са наистина пред тях.

Като цяло, най-използваните импровизации са хумористите . Както е посочено в предходните параграфи, тези хора обикновено имат набор от действащи ресурси, които се увеличават и усъвършенстват през годините, което им позволява да вземат непредвидени решения от обществеността, но въз основа на серия от знания, като репертоарът е по-ефективен. с всеки тип аудитория.

В театъра импровизацията се явява начин за спасяване на непредвидени събития. Ако актьорът забрави сценария и не знае как да продължи, той може да използва този ресурс, за да премести сцената напред, като вярва, че съотборниците му ще знаят какво се случва и ще допринесе за него. Ето защо тази практика може също да засили работата в екип.

Когато двама или повече участници са готови да импровизират, те трябва да подкрепят и да вземат под внимание индивидуалните позиции на всяка от тях и техните роли в работата. В случай, че актьор започне да импровизира, без да дава крак на партньора си, той със сигурност ще повлияе на интерпретацията на другия и ще го остави без рамка, за да развие характера си.

За музикантите импровизацията представлява основен инструмент, чието използване по време на изучаването на дадено произведение може значително да подобри сигурността при неговото тълкуване. Като цяло се смята, че класическата или академичната музика, според етикета, който всеки от тях възлага, не допуска неочаквани модификации и че всички парчета трябва да бъдат изпълнени, както е посочено от резултатите. От една страна, е жалко, че за повечето артисти това е така, но от друга страна е важно да се разбере, че импровизацията не води непременно до мелодична промяна.

Когато пее, например, един добър музикант отвежда публиката си по пътя на емоциите и усещанията, които трябва да го изненадат и да бъдат интересни всеки път, когато слуша една и съща песен. Този ефект от магическото пренасяне към други равнини, докато оценяваме музикално произведение, зависи от няколко фактора, като например искреността, с която певицата изразява себе си и способността си да придаде значение на всяка дума, която изрича. В света на операта обществеността обикновено не вижда с добро око, че мелодията е променена, но това не пречи на сопран да свири с интензивността и скоростта, както и с жестове и движения на тялото, които да се подновят във всяка презентационна ария. отнема няколко века или повече, отпечатани на листове хартия.

border=0

Търсете друго определение