Определение на социалния субект

Идеята на субекта се отнася до граматическа функция, философска категория или индивид, който в определен контекст няма деноминация или идентификация. Междувременно социалното е свързано с обществото (група хора, които имат еднаква култура и взаимодействат помежду си).

Концепцията за социалния субект е свързана с характеристиките на човека . Всеки човек е индивид, с уникални характеристики и мотивация. В същото време всички хора се нуждаят от други, за да се развият напълно. Следователно, това означава, че човешкото същество е социален субект.

Като социален субект, човешкото същество изисква взаимодействие и съжителство с други човешки същества, за да възпитава, развива и дори да се възпроизвежда. Няма човешко същество, което да живее единствено като индивид , изолирано от другите. Всъщност човекът придобива човешкото си състояние от връзката си с другите.

Може да се каже, че като социален субект човекът се дефинира от средата . Не само директните връзки с други хора влияят върху него, но и институциите, създадени с консенсус (като закона ), определят тяхното поведение.

Точно както обществото влияе върху социалния субект, то влияе на обществото: установената връзка е реципрочна . Връзката между социалния субект и обществото, от друга страна, е толкова тясна, че е сложно да се установи разлика между вродените характеристики на човека и тези, които той придобива социално.

Ясното изключение обаче е цифрата на това, което е известно като отшелник. Това е индивид, който по своя собствена воля, мотивиран от различни обстоятелства, които е имал през целия си живот, взема решение да извърши абсолютно самостоятелно съществуване, отделено от цивилизацията и от всеки човешки контакт.

Да се ​​говори за тази фигура е в много случаи да се отнася до човек, който се стреми към тази самота с ясната цел да може да поддържа "комуникация" по-близо до Бога. Ето защо избирам да прекарвам много време в молитва, но също така и да работя, да изпълнявам различни видове покаяние и да поддържам живот абсолютно строг и без всякакъв вид "лукс".

Ако започнем от този религиозен фактор, ние срещаме дълъг списък от хора, които са станали примери за отшелници чрез вяра, какъвто би бил случаят с Макарио Стари, Мария де Египо, Антонио Абад или Сан Миллан.

Но има много други хора, които решават да станат отшелници не по религиозни причини, а по други причини. По-конкретно, сред тях е да се отдалечат от потребителското общество и да им липсват ценности, които харесваме; да бъде в състояние да се наслаждава на същността на живота без изкуствени или материални блага; Открийте себе си и опознайте себе си по-дълбоко, насладете се на тихо и спокойно съществуване; да превърне живота наоколо, с ясната цел да намери смисъл или да успееш да избягаш от болката, която е донесла с него ...

В областта на социологията идеята за социален субект се използва преди всичко по отношение на индивида, който, осъзнавайки своята реалност, е групиран с други хора, които имат сходни интереси и проблеми и започва да действа в група, за да подобри позицията си. По този начин социалните субекти формират социален колектив (политическа партия, гражданско сдружение и др.).

border=0

Търсете друго определение