Определение за свръхпроводник

Свръхпроводникът е прилагателно, което се прилага към тези материали, които при охлаждане престават да упражняват съпротивление на преминаването на електрически ток. По този начин, при определена температура, материалът става електрически проводник от съвършен тип .

Следователно свръхпроводимостта е собственост на някои материали. Веществата, които могат да действат като свръхпроводници, са тези, които при определени условия могат да провеждат ток без загуба на енергия или устойчивост .

Ученият Хайке Камерлинг Оннес открива през 1911 г. , че металните проводници губят съпротивление при понижаване на температурата . Когато се спуска под критична номинална температура, съпротивлението се премахва напълно. По този начин електрическият ток може да тече безкрайно през свръхпроводника дори и без действието на източник на енергия.

Важно е да се установи, че свръхпроводящите материали могат да бъдат класифицирани съгласно няколко уместни критерии, като следното:
- Ако вземем предвид техния материал, можем да кажем, че има четири основни групи: керамика, сплави, онези, които имат въглеродни структури и чисти елементи.
- Отклонявайки се от това, което е тяхното физическо поведение, може да се определи, че има два вида свръхпроводници: тези от тип I, които имат особеността да могат да преминат от свръхпроводящо състояние към нормално по много бърз начин и тези от тип II. Последните са тези, които имат, както го наричат ​​учените, две критични магнитни полета.
- В зависимост от неговата критична температура има два режима: тези на висока температура, ако е над 77k, и тези на ниска температура, които се характеризират с това, че са под гореспоменатия 77k.
-Накрая, друга съществуваща класификация се основава на теорията, която идва да ги обясни и която определя, че те могат да бъдат конвенционални, чийто произход е в фонони, и неконвенционални, когато споменатият по-горе произход е различен от цитирания ,

Алуминият и калай са два примера за свръхпроводящи материали. Обикновено материалите се охлаждат с течен хелий, така че те да могат да достигнат гореспоменатата критична температура. Когато материалът се трансформира в свръхпроводник, той може да се използва за разработване на схеми и електромагнити .

В момента, сред най-полезните и интересни приложения, които се дават на гореспоменатите свръхпроводящи материали, се открояват следните:
- В областта на медицината се използват за решаване на аневризми, без да е необходимо да се използва хирургична намеса, за отстраняване на тумори и дори за коригиране на артериите, които са претърпели някои увреждания.
- В научната област те са били използвани и продължават да се използват за проучване на растежа на растенията.

Очаква се, че в бъдеще свръхпроводниците ще се използват за изграждане на електрически двигатели и за създаване на оборудване, което ще съхранява енергия , наред с други приложения.

Най-накрая трябва да се отбележи, че той е известен като високотемпературни свръхпроводници с материали, които имат критична температура по-висока от температурата на кипене на азот или които не отговарят на теорията на BCS (разработена през 1957 г., за да обясни свръхпроводимостта). ,

border=0

Търсете друго определение