Определение на целта

От латинската пропозиция целта е намерението или умът да се направи или да спре да прави нещо . В ежедневната реч тя често се използва за изразяване по предназначение като синоним на понятието нарочно , за да посочи умишлено действие , обикновено вредно или досадно за трета страна.

Целта е и цел, нещо, което искате да постигнете и което изисква усилия и определени жертви. Това може да е цел, свързана с личностното развитие, както се вижда в изречението "Моята цел е да завърша състезанието след две години и след това да пътувам до Европа, за да намеря работа като професионалист" , или причината за трудно решение , "Компанията беше принудена да уволни двадесет служители, за да намалят разходите си . "

Целта е, от друга страна, предметът или въпросът, за който се говори в реч: "Що се отнася до санкцията към неговия треньор, Аржентинската футболна асоциация заяви, че няма да изпрати представител в жребия, който ще определи групите на следващото световно първенство " , " Празниците, по въпроса за това, което ми кажете, ще бъдат договорени следващия месец " . В този случай е възможно намерението да се обменя по предназначение спрямо , за разлика от това, което е посочено в първия параграф.

На по-дълбоко и трансцендентно ниво целта на човешкото същество е значението, което той дава на живота си . Кой съм аз, откъдето идвам, защо съм тук и къде отивам, някои от въпросите, на които мъжете се опитват да отговорят, за да намерят целта на тяхното съществуване. Тези въпроси не очакват непременно определен и точен отговор, а по-скоро действат като двигател на живота; само възможността да се намерят причините за нашето преминаване през Земята е достатъчна, за да продължи напред.

Излишно е да казваме, че волята да се рови в нашите корени , да търсим в същността ни кои сме ние и защо съществуваме, не характеризира всички човешки същества, а само малкото, които не желаят да вървят по същия път като своите предци. сляпо, сякаш животът е затворен и линеен кръг.

Търсенето на целта на нашето съществуване изисква голяма воля , тъй като тя представлява решение, което ще засегне всички аспекти на живота ; След първия опит да погледнем отвъд очевидното , след като намерим първия откриващ отговор, не можем да отстъпим. Когато се разбира, че умишленото увреждане на живо същество е жестоко, е твърде късно да се реши да го направи; Когато бъде визуализирано бъдеще, в което ние сме свободни да познаваме света, да откриваме себе си на всяка стъпка, е невъзможно да останем в гнездото.

Разбира се, в отсъствието на неоспорима истина , може да е толкова валидно да вярваме, че трябва да намерим целта на живота като казвайки, че няма такова нещо, че ние сме просто въпрос на завършване на чисто биологичен цикъл на планетата, както и много други, една галактика като много други. Съществуването на бог, любов, приятелство, призвание ... Чувствителността на всеки човек прави тези въпроси подредени в йерархична система, която насочва дните му, което определя неговата личност.

Човекът е създал училища и университети, центрове за обучение, които издават сертификат за годност на своите ученици, документ, който служи като доказателство за академичното им представяне . Ами нашето преминаване през света? Кой ни казва дали сме го направили правилно или не? Работата на Моцарт струва ли повече от тази на един скромен работник, който се пожертва през целия си живот, за да подкрепя десетте си деца? Може ли да се каже, че и двете са намерили своята цел?

border=0

Търсете друго определение