Определяне на нормалната крива

Крива е тази, която се движи непрекъснато от правия посока, въпреки че не създава ъгли. Линията, използвана за графично представяне на величината на явление според стойностите на една от нейните променливи, също се нарича крива. Нормално , от друга страна, е това, което е естествено или работи като норма.

Тези идеи могат да ни помогнат да разберем какво е нормална крива , въпреки че понятието има специфична употреба в областта на статистиката . Гаусовото разпределение се нарича нормална крива: вероятностното разпределение на непрекъсната променлива, която има тенденция да бъде близко до реално явление.

Използването на нормален модел ни позволява да приемем, че наблюденията произтичат от сумата от независими причини. Нормалната крива в тази рамка служи за моделиране на социалните и природни явления по приблизителен начин към реалността .

Графичното представяне на нормалната крива е известно като гаусов звънец . Тази звънчева линия е симетрична по отношение на определен параметър : има вдлъбната средна област, която има в центъра средната стойност на функцията и два изпъкнали края, които са склонни да се приближат към оста Х. Следователно, разпределението на Гауса показва най-често срещаните стойности в центъра на камбаната, като най-малко често са крайностите.

Вземете случая със средния ръст на мъжете между 18 и 60 години, родени в даден регион. Въпреки че в тази група има хора, които измерват 1,45 метра и други, които са с размери 2,05 метра, повечето от тях имат височина между 1,65 и 1,85 метра. Нормалната крива ще предизвика тези най-често срещани стойности да бъдат отразени в центъра на гауссовия звънец .

border=0

Търсете друго определение