Определение на златното съотношение

Златното съотношение е ирационално число, открито от антични мислители, когато забелязва връзката между два сегмента, принадлежащи към една и съща линия . Тази пропорция може да се намери в природата (цветя, листа и др.) И геометрични фигури и се дава естетическо състояние: това, чиито форми уважават златното съотношение, се счита за красиво.

Това съотношение, което обикновено се споменава и като златно съотношение , златен номер или божествена пропорция , дори се използва за представяне на предполагаемите мистични свойства. Неговото уравнение се изразява като 1 плюс квадратен корен от 5, всички на 2, и резултатът е приблизително равен на 1.61803398874989 ...

Може да се каже, че златното съотношение произтича от връзката между сегмент а и сегмент b . Сегмент a е по-обширен от сегмент b , докато общата дължина на линията е, до сегмент a , като сегмент a е към сегмент b .

Ако сложим златното съотношение в алгебричен израз, получаваме следното уравнение : (a + b) / a = a / b . Златният номер, който се споменава с гръцката буква phi , е резултат от разделението между a и b .

Друг начин за разбиране на понятието златно съотношение е да се намери следната еквивалентност, също отразена в предишното алгебрично изражение: ако вземем сегмент и го отрежем на две, частното на делението на дължината на линията ( a + b ) и дължината на най-дългия сегмент ( а ) трябва да бъде идентична на частното на делението на дължината на най-дългия сегмент ( а ) и на дължината на втория сегмент ( б ).

Концепцията, тясно свързана със златното съотношение, е последователността на Фибоначи , открита от италианския математик Леонардо де Пиза, който е отговорен и за разпространението на арабската система за номериране на европейския континент. Тази последователност представя безкрайна последователност от числа, в която сумата на всяка двойка води до следващото число (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.). Любопитното е, че ако разделим произволен брой на последователността на Фибоначи с онова, което го предхожда (особено от 5), то ни дава резултат, който приближава златния номер.

Въпреки че дефиницията му е абстрактна и донякъде трудна за разбиране, прилагането на златното съотношение е важно във фотографията , живописта , скулптурата и други изкуства, които обикновено свързват идеала за красота със симетриите и пропорциите.

Графичното представяне на златното съотношение, което се получава чрез изтегляне на серия от правоъгълници и свързване на някои от неговите върхове със спирална линия , води до известната Златна спирала , която много често се среща в природата (два примера са: раковини и слънчогледови семена). При фотографията използването на тази фигура за локализиране на различни обекти може да предложи впечатляващи резултати, с хармония и плавност, които отразяват духа на сцената.

Въпреки ползите, които златното съотношение може да доведе до фотографията, експертите препоръчват използването на това понятие като ръководство, вместо да го превръщат в строга структура, която предотвратява спонтанната и творческа композиция на изображенията. Освен това е важно да се отбележи, че не всички камери имат подходящи характеристики за тяхното приложение (например, като имат квадратни сензори, тъй като цялата спирала включва правоъгълник, т.е. тя е по-широка, отколкото е висока), и това не означава, че които не могат да се справят добре.

По същия начин, прилагането на Златната спирала в живописта и скулптурата може да издигне резултатите, но по никакъв начин не трябва да стане единственият начин за създаване на художествени произведения .

border=0

Търсете друго определение