Дефиниция на прикачен файл

За да се знае значението на термина привързаност, интересно е да се открие, на първо място, неговия етимологичен произход. В този случай може да се каже, че това е дума, която произтича от латински и че е резултат от сумата от две различни части:
- Префиксът "ad-", който може да се преведе като "към".
- Глаголът "picare", който е синоним на "хит" или "обединявам".

Концепцията за привързаност се използва за назоваване на привързаността , предаността или уважението, които се усещат или доказват към човек или нещо. Това е идея, която е разгледана от психологията , философията и религията .

За психолозите привързаността е емоционална връзка, която се простира във времето и е интензивна . Близостта с другия осигурява защита и сигурност : поради тази причина индивидът, когато се чувства застрашен или измъчван, търси обекта, за който има привързаност.

Важно е да се спомене, че отвъд чувството, привързаността може да бъде наблюдавана чрез възприетото поведение . Дете с привързаност към майка си ще бъде с нея през цялото време и ще търси прегръдката си.

Връзката на привързаност между детето и родителите му, всъщност, кара детето да се чувства мъчително, когато е физически отделено от родителите си. Ето защо е обичайно да плачеш, когато останеш в грижата на друг човек .

Така наречената теория на привързаността е отговорна за анализиране на динамиката на тези връзки между човешките същества . Експертите казват, че за бебетата изковаването на отношения на привързаност с техните родители или настойници е от съществено значение за последващото им емоционално и социално развитие. Под това правило дойде възпитанието с привързаност , тенденция, която насърчава установяването на силна връзка между привързаността между децата и техните родители, така че децата да развият независима и безопасна личност.

Трябва да се установи, че първият психолог, който говори за привързаност като такъв, е Джон Боулби, който установява два различни вида:
-Безопасна привързаност, която се характеризира с факта, че родителите винаги поддържат изрази и действия на обич, често като начин да задоволят изискванията на децата.
-Несигурна привързаност. Това е това, което се случва, когато са налице недостатъци от страна на родителите по отношение на грижите за децата си. В този вид привързаност можете да намерите три варианта: амбивалентното, в което детето има лошо схващане за себе си и за другите; избягващият, в който непълнолетният се доверява на себе си, но не и на останалите; и неорганизираните. Последното се характеризира с това, че детето има лоша представа за себе си и за другите.

Сред основните причини, които могат да причинят липса на привързаност на детето с деца и обратно, са някои от тях:
- Семейни разделители повече или по-малко дълги.
- жизнени преживявания, които родителите живеят в определено време.
-Трудният характер на възрастните или на детето.

За будистите привързаността (позната от санскритския термин упадана ) и желанието ( трисна ) са причините за страданието : за да достигне до състояние на пълнота, наречено нирвана , е необходимо да не се придържаме към нищо.

border=0

Търсете друго определение