Определение на текстурата

От латинската textūra , текстурата е подреждането и реда на конците в кърпа . В текстилния сектор терминът се използва и за назоваване на операцията по плетене и на повърхността на дрехата.

Textura

На общо ниво, текстурата е свързана с външната повърхност на тялото . Това е свойство, което се улавя чрез чувството за допир . Мекотата, грапавостта и грапавостта са усещания, които пренасят текстурата. Например: "Обичам текстурата на тази риза: тя е много мека" , "Неправилната текстура на бюрото повреди моите удари" , "Тези кремове допринасят за омекотяване на текстурата на кожата ми" , "Слепите могат да четат благодарение на текстурата на листата, написани на брайлово . "

По същия начин не е необходимо да се пренебрегва съществуването на текстурата на почвата. Въз основа на това се установява класификация на земя като глина, фин пясък, чакъл, среден тиня, камъни, фин тиня или едър пясък.

В областта на живописта , текстурата се отнася до групирането на форми и цветове, които позволяват възприемането на нередности в непрекъсната или равна повърхност. Текстурата следователно донася реализъм на произведенията.

В тази художествена област трябва да изясним, следователно, че текстурата възниква като начин да се направи работата много по-реална. Това е ключът към представянето на определени аспекти от живота. Всичко това се постига чрез елементи като дебелината на линиите, цветовете, релефа, формите ...

Но не само това. Освен това през цялата история те са прибягнали до друга поредица от техники и елементи, за да достигнат текстурата, реалността, която е желана в една картина. В този случай можем да подчертаем от използването на хартия и картон за въвеждане на дървесина чрез смесване на пясък и масло.

За музиката , текстурата е начинът, по който гласовете са свързани (мелодични вокални или инструментални линии), които се намесват в музикално парче. Монодията (когато има една единствена мелодична линия), хомофонията (мелодичните гласове се движат със същите ритмични стойности, но в различни ноти) и хетерофонията (орнаментални вариации на същата мелодична линия) са някои от музикалните текстури.

Въпреки това, не можем да пренебрегнем съществуването на други видове текстура, както би било в случая с полифонията. Това става, когато в същото време се чуват различни мелодични гласове, които са независими, различни и които се идентифицират с различни ритми.

Всичко това, без да забравяме мелодията придружена. Тя е ясно разпознаваема, защото има мелодична линия, която действа като основна и е придружена от музикални инструменти и гласове, които имат второстепенна функция. Този вторичен характер ги кара да свирят и мелодии.

Накрая, в компютърните науки една текстура е растерна графика, която се използва за покриване на повърхността на виртуален обект със специална графична програма.

border=0

Търсете друго определение