Определяне на работното състояние

Природата или свойствата на нещата и състоянието или ситуацията, в която се намира нещо, се наричат условие , термин, който идва от латинското условие . Работата , от друга страна, е производствена дейност, за която се получава заплата. Това е мярка за усилието, което правят хората.

Следователно работното състояние е свързано със състоянието на работната среда . Концепцията се отнася до качеството, безопасността и чистотата на инфраструктурата, наред с другите фактори, които влияят върху благосъстоянието и здравето на работника.

Грижата за условията на труд има множество предимства за работодателя и за държавата, от икономическите (тъй като лошите условия предполагат по-големи разходи за заплащане на медицинско лечение, застраховка и т.н.) и правни (минималните условия са характерни за гражданско право и наказателно право ) към морал (никой работник не трябва да бъде изложен на риск за развиване на трудова дейност, която да ви позволява да посрещнете техните основни нужди).

Може да се каже, че условията на труд се състоят от няколко вида условия, като например физическите условия, при които се извършва работата (осветление, удобства, вид на машината, униформа), условия на околната среда (замърсяване) и организационни условия (продължителност на работа). работния ден, почивките).

Синдикатите и организациите, които отговарят за защитата на работниците на всички нива и в този конкретен случай по отношение на условията на труд, вземат предвид редица фундаментални аспекти, които служителят трябва да изпълнява. възможно най-удобния и без компромис с неговата цялост.

Така например, сред елементите, които отговарят за мониторинга, за да се разработят системи за предотвратяване на професионалните рискове, има шум, осветление, размери на работната зона или терморегулация.

И е, че тези елементи, ако не отговарят на стандартите, изисквани в това отношение, могат да доведат до това, че работникът, страдащ от загуба на слуха, може да поведе картини на нервната умора и различни видове заболявания.

В този смисъл трябва също да подчертаем, че има и други аспекти, които също стават фундаментални, когато става въпрос да се накара всеки човек да се радва на най-благоприятните условия на труд. По-специално, сред тези ще бъде състоянието на машините, които трябва да се използват, правилната вентилация на фирмата, наличието на необходимите инструменти за безопасност ...

За да се постигне перфектната работна среда във всички отношения, в Испания трябва да се отбележи, че не само специфични и професионални правила, предназначени да ги приведат в съответствие, но и че NTP са достъпни за бизнесмени, които са добри ръководства. практики. Те разглеждат такива важни въпроси в това отношение като физическата среда, умственото натоварване, работното време или психосоциалните аспекти, наред с други.

Пример за лошо работно състояние обикновено възниква в областта на минното дело . Работниците работят в нездравословна среда, често без адекватна почивка. За да спестят разходи, компаниите не прилагат всички необходими мерки за сигурност, като например изграждането на алтернативни изходи или инсталирането на системи за наблюдение и аларми.

border=0

Търсете друго определение