Дефиниция на безскрупулни

Безскрупулен е прилагателно, използвано за квалифициране на индивида, който няма скрупули . Той се използва и за намек за това, което е направено или изразено без скрупули.

Следователно, за да се знае какво се отнася до понятието за безскрупулни, е важно да се знае дефиницията на скрупулите . Това е така нареченото подозрение или колебание за съвест за това дали нещо е положително от морална гледна точка.

Който действа без скрупули, няма тези резерви . По този начин той се сблъсква с морални грешки, тъй като не предвижда никакви ограничения в действията си.

Като цяло, някой безскрупулен се фокусира върху постигането на целите си, независимо от използваните средства или използваните ресурси . Вземете случая на безскрупулен бизнесмен, който просто иска да печели пари . Този човек е способен да замърси околната среда и да използва своите служители, за да увеличи печалбите си: той не се интересува от последствията от действията си.

Престъпниците винаги са безскрупулни, защото извършването на престъпления е неморално. Но има някои видове престъпления, които генерират повече възмущение в обществото. Крадец, който се възползва от стареца, за да го заблуди и да открадне всичките му спестявания, вероятно ще бъде определен като безскрупулно същество. Човек със скрупули не би нападнал жертва, която поради напреднала възраст е много уязвима.

Възможно е обаче някой да е безскрупулен, без да нарушава закона . Темата може да напредне на ниво работа, да предаде колегите си, да ласкае шефовете си и да разпалва разделения и вътрешни конфликти с лъжи: този работник е безскрупулен, но не престъпник.

border=0

Търсете друго определение