Определение за елиминиране

Елиминирането е акт и резултат от елиминиране . Този глагол (за премахване), от своя страна, се отнася до потискане, изтриване, изключване или премахване . Например: "Премахването на субсидията ще доведе до 35% увеличение на нивото на електроенергията" , "Венецуелският отбор трябва да спечели или да спечели, за да избегне елиминирането" , "Моят диетолог предложи диета, насочена към елиминиране на мазнините" ,

Идеята за елиминиране обикновено се използва в областта на спорта . В този случай, отстраняването се определя, когато поради загуба или място в класирането, участникът в турнира вече не може да участва и е изключен от състезанието .

Тенис турнирите имат система за състезания, базирана на директна елиминация : в края на мача победителят продължава да напредва, докато губещият е елиминиран. Световните футболни турнири , от друга страна, се обръщат към същата система след първата фаза. Премахването на Франция в Бразилия 2014 г. , за да се цитира случай, се случи, когато тя се понижи с 1 на 0 срещу Германия в кръга от 16.

В контекста на здравето , телесното елиминиране се дава чрез поредица от физиологични процеси, които правят възможно отделянето на отпадъци чрез изпотяване, дефекация и уриниране.

Елиминирането на лекарството , от друга страна, включва изхвърляне на лекарство от действието на бъбреците, черния дроб или други органи. Маршрутите за елиминиране са разнообразни и зависят от всеки отделен случай.

В областта на математиката съществува алгоритъм, наречен елиминиране на Гаус-Йордан , който се използва в линейната алгебра за намиране на решенията на система от линейни уравнения, за намиране на обрати и матрици. Името му идва от създателите му, от немските учени Карл Фридрих Гаус и Вилхелм Джордан , и не бива да се бърка с метода на Гаус, дори и да са подобни.

Благодарение на този метод на елиминиране е възможно да се реши система от уравнения, която я свежда до еквивалентна, в която уравненията имат една по-малко неизвестна от първата. По този начин можем да трансформираме матрицата на коефициента в превъзходна триъгълна, докато не получим диагонал.

Важно е да се спомене, че в деветте глави за математическото изкуство , много важна китайска книга, датираща от втория век преди Христа. C. илюстрира използването на този метод при почти двадесет проблема, с които Гаус и Йордания не са първите, които го откриват.

По отношение на изчислителната сложност на този метод на елиминиране, т.е. на броя на операциите , които трябва да извършим, за да го приложим на практика, тя е около n, повишена до три , ако матрицата има размер nxn .

Премахването на Гаус и Гаус-Йордан ни служи, когато открием система от уравнения като:

2x + y - z = 8
-3x - y + 2z = -11
-2x + y + 2z = -3

Тъй като имаме толкова много неизвестни, не можем да ги разрешим просто като ги предаваме от един термин на друг (това, което се нарича клиринг ). Затова трябва да извършим операции между уравненията, за да намалим броя на неизвестните, докато намерим трите резултати, които търсим. За това трябва да следваме основите на тази теория, които са обобщени в следните три операции, наречени елементарни :

* вземете скалар, който не е нулев и го умножете по едно от уравненията;
* обмен на позициите на две уравнения ;
* вземете кратно на едно уравнение и го добавете към друго.

Не винаги можем да приложим този метод на елиминиране за решаване на системи от уравнения, тъй като някои от тях са несъвместими. Ние ги разпознаваме, когато резултатът от уравнението е число, различно от 0, въпреки че то трябва да е 0.

border=0

Търсете друго определение