border=0


Bladeren op letters
radijs

rage

tieren

rabbi

racconto

tros

redenering

rantsoen

rationeel

rationalisme

rationalisatie

racisme

rek

radar

bestraling

radioactiviteit

radiale

radialen

stralend

radicación

radicaal

Vrije radicalen

radicalisering

filing

radio

Atoomradius

Ionische straal

Radiofrequentie

radiografie

radio-isotopen

radiologie

Radio theater

radon

RAE

ontploffing

rafting

RAID

traditie

wortel

Vierkantswortel

Kubieke wortel

Vertragen

verzameling

dun

RAM

filiaal

laan

filiaal

oprit

kikker

boerderij

toevallig

rang

tik

roofzuchtig

Rapel

snelheid

rapine

rapsode

vervoering

racket

rachis

rachitis

verdunning

zeldzaam

doorspoelen

wolkenkrabber

krassen

kenmerken

Rastafari

serviel

valpoort

spoor

geschoren

rat

bekrachtiging

Rating

verhouding

terwijl

muis

Raudales

rave

streep

Ravana

straal

Lichtstraal

Alfa-stralen

Gammastralen

Infrarood stralen

Ultraviolette stralen

X ray

hinkelen

race

reden

Circulerende reden

Reden voor verandering

Reden voor afhankelijkheid

Instrumentele reden

Wiskundige reden

Sociale reden

redelijkheid

redenering

Abstract redeneren

Deductief redeneren

Inductief redeneren

Juridische redenering

Logisch redeneren

Morele redenering

Verbaal redeneren

Financiële redenen

Goniometrische redenen

RCP

reabsorptie

reactie

Synthesereactie

Vervangingsreactie

Endotherme reactie

Exotherme reactie

Nucleaire reactie

Chemische reactie

Redox-reacties

koppig

reagens

Beperkend reagens

reactor

herbevestigen

correctie

echt

enhancement

royalty

realiteit

Augmented reality

Nationale realiteit

Objectieve realiteit

Sociale realiteit

Virtuele realiteit

realisme

Magisch realisme

Realityshow

herleving

hervatten

relearning

herverzekering

herplaatsing

lasso

herleving

korting

kudde

overvleugelen

weerleggen

rebel

opstand

rebenque

rewind

overloop

terugkaatsen

Rebozo

balken

verzoek

boodschap

recalcitrant

slaapkamer

Reserveonderdeel

samenvatting

toeslag

preutsheid

collectie

Ik bid

receptie

vergaarbak

ontvankelijk

ontvanger

recessie

recessief

nis

recept

Recetario

afwijzing

mollig

ontvangstbewijs

Ontvangst vergoeding

Payroll ontvangst

Betalingsbewijs

recycling

herhaling

recent

Fiscale bijlage

Recio

houder

beantwoording

recirculatie

voordracht

overweging

advertentie

eenzaamheid

werving

opnemer

Gegevensverzameling

recombinatie

aanbeveling

beloning

reconceptualisering

verzoening

verborgen

erkenning

wederopbouw

tegeneis

rationalisatie

compilatie

record

herinnering

reizen

trimmen

recreatie

recreatie

tegenbeschuldigen

weer uitbreken

rechtdoor

Gelijktijdig recht

Getallenlijn

Schuin recht

Parallel recht

Secant lijn

rechthoek

rectificeren

rector

doos

bedekking

tellen

Historische telling

Ik herinner het me

herstel

terugkerend

Leermiddelen

Economische middelen

Financiële middelen

Bos middelen

Watervoorraden

Menselijke hulpbronnen

Literaire bronnen

Materiële middelen

Minerale bronnen

Natuurlijke hulpbronnen

Niet-hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare bronnen

Technologische middelen

diskwalificatie

netwerk

Voedselweb

Ondersteuning netwerk

Computernetwerk

Datanetwerk

Draadloos netwerk

Computernetwerk

LAN-netwerk

MAN netwerk

Semantisch netwerk

Sociaal netwerk

WAN-netwerk

opstellen

Commercieel schrijven

aflossing

vouw

verkleinen

verlossen

herontwerp

herverdeling

inkomsten

winstgevend

strik

ronding

Redondilla

rondje

redox

reductie

verminderen

redoute

overtolligheid

re - onderwijs

re - verkiezing

terugbetaling

vervanging

reincarnatie

ik tegenkom

ik forwarding

rewrite

herstructurering

herwaardering

Reserveonderdeel

referentie

Bibliografische referentie

Kruisverwijzing

referendum

aangaande

verfijnd

herfinancieren

raffinaderij

reflection

reflection

Licht reflectie

reflexiviteit

reflexologie

reflux

bebossing

hervorming

Agrarische hervorming

Constitutionele hervorming

Hervorming van het onderwijs

Structurele hervorming

Belastinghervorming

Arbeidshervorming

Politieke hervorming

Protestantse Reformatie

herformulering

straalbreking

ovenvaste

spreekwoord

mede-ondertekening

afkoeling

koelmiddel

verfrissing

opnieuw maken

steun

Positieve versterking

vluchteling

toevlucht

glanzend

heroprichting

weerleggen

royalties

zoethout

gift

uitbrander

ontwijken

marchanderen

schoot

regedit

regentschap

vernieuwing

regent

reggae

reggaeton

regerend

regime

Douaneregime

Gemeenschappelijk systeem

Democratisch regime

Belastingregime

Wettelijk regime

Parlementair regime

Politiek regime

Statig regime

Vereenvoudigd regime

regio

Economische regio

Geografische regio

Natuurlijke regio

Toeristisch gebied

Stedelijke regio

regionaal

Regeren

registratie

Burgerlijke stand

Boekhoudverslag

Gegevensrecord

Handelsregister

Sanitaire registratie

regel

Correspondentieregel

Octet regel

Eenvoudige regel van drie

Afgestudeerd liniaal

Spellingsregel

verordening

School voorschriften

Interne regelgeving

vrolijkheid

verordening

regelmatig

regelmaat

regularisatie

oprispingen

rehabilitatie

Lichamelijke revalidatie

nieuwe versie

gijzelaar

pijl

smoren

weigert

weigeren

Rijk

Reiki

herinvoer

koningin

afvalligheid

koninkrijk

Fungi Kingdom

Monetair koninkrijk

Kingdom plantae

Protistenrijk

Groentenrijk

Job re-integratie

Sociale re-integratie

nadeel

herhaling

vordering

rooster

rooster

verjonging

Afhankelijkheidsratio

Koppel relatie

Juridische relatie

Wiskundige relatie

betrekkingen

Menselijke relaties

Industriële relaties

Interspecifieke relaties

Internationale betrekkingen

Interpersoonlijke relaties

Arbeidsrelaties

Public relations

Trofische relaties

ontspanning

Spier ontspanning

ontspannend

Bliksemschicht

relativisme

relatief

verhaal

Fantastisch verhaal

Historisch account

ontspannen

relais

verbannen

relais

overzicht

relevantie

voortreffelijk

opluchting

medaillon

relict-

opluchting

Continentale opluchting

Opluchting

Heuvelachtig reliëf

Oceaan opluchting

Landverlichting

religie

relikwie

vulling

stortplaats

verhuizing

horloge

Biologische klok

zandloper

glanzende

tegenzin

klinknagel

nieuwe versie

restant

opstuwing

remanufacturing

veiling

remedie

Remembranza

T - shirts

afdracht

herinnering

kwijtschelding

verzender

verwijzen

Ik stuur

roeien

verwijdering

herschikking

biet

kolken

achterblijver

aanhangwagen

teruggaan

remora

wroeging

afgelegen

beroering

vergoeding

Renaissance

kikkervisje

nier

rancune

overgave

verantwoording

prestatie

Academische prestaties

Sportprestaties

Financiële prestaties

Werk prestaties

afvallige

rij

renine

roem

hernieuwbare

vernieuwing

Celvernieuwing

Stedelijke renovatie

huur

Nationaal inkomen

lijfrente

winstgevendheid

Financiële winstgevendheid

onwillig

verwerping

veroordelen

reologie

reorganisatie

weerstand

reparatie

reparatie

distributie

gegoten

Winstdeling

Proportionele verdeling

recensie

repatriëring

repechage

afstoten

plotseling

terugslag

repertoire

herhaling

plank

herhaling

Uitzetten

overlading

terugtrekken

vol

antwoord

hervestiging

repolarisatie

kool

reportage

verslag

Onderzoeksrapport

Leesrapport

vervanging

bewaarplaats

rust

banketbakkerij

dam

represaille

vertegenwoordiging

repressie

berisping

afkeuring

verwijt

reproduktie

Aseksuele reproductie

Bijgestane reproductie

Cellulaire reproductie

reproductivity

kruipen

reptielen

Reptor

republiek

Federale Republiek

republikein

ontkenning

afwijzen

reputatie

verzoek

requiem

requisitie

requisitie

vereisten

nasmaak

undertow

stand out

schadeloosstelling

redding

herroepen

ontbinding

Rescoldo

reseller

recensie

Kritieke beoordeling

Historisch overzicht

Literair overzicht

wrok

reserve

Biologische reserve

Ecologische reserve

Wettelijke reserve

Natuurreservaat

Internationale reserves

Reservorio

reset

koude

bewaker

Informatie back-up

residentie

ingezetene

residu

Gevaarlijk afval

Vast afval

Pathologisch afval

ontslag

resignification

veerkracht

hars

weerstand

Aerobe uithoudingsvermogen

Anaërobe weerstand

Elektrische weerstand

riem

resocialisatie

Resolana

resolutie

Administratieve oplossing

Probleem oplossen

Gerechtelijke resolutie

Ministeriële resolutie

Supreme resolutie

resonantie

Magnetische resonantie

reabsorptie

toevlucht

voorjaar

terug

Informatie back-up

eerbied

ademhaling

Aerobe ademhaling

Anaërobe ademhaling

Gill adem

Cellulaire ademhaling

Tracheale ademhaling

bles

Om te antwoorden

verantwoordelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geregistreerd Verantwoordelijk

Solidariteitsmanager

antwoord

Cellulaire reactie

Geconditioneerde reactie

Ongeconditioneerde reactie

Immuunrespons

Immuunrespons

resquemor

spleet

aftrekking

Algebraïsche aftrekking

Aftrekken van breuken

Matrixaftrekken

Aftrekken van polynomen

Aftrekken van vectoren

herstellen

restauratie

restaurant

teruggave

stoffelijk overschot

Fossiele resten

schrobben

beperking

Cardiopulmonale reanimatie

resultaat

verkregen

overzicht

Samenvatting van het curriculum

Samenvatting

Resurge

verrijzenis

retabel

Achterhoede

kleinhandel

bezem

Mentale retardatie

slot

behoud

terughoudendheid

dradenkruis

Glad endoplasmatisch reticulum

Ruw endoplasmatisch reticulum

netvlies

retraite

Bankopname

Spiritueel toevluchtsoord

uitdaging

zijtak

Foto retoucheren

retoriek

terugkeer

herroepen

portret

vergelding

retro

terugwerkend

terugkoppeling

achteruitgang

achteruitgang

met terugwerkende kracht

verhuizen

reumatiek

reumatologie

meeting

recycling

revalidatie

herwaardering

wraak

openbaring

buiging

omkeerbaar

reversion

bekleding

recensie

Fiscaal overzicht

tijdschrift

revitaliseren

herroeping

revolutie

Franse revolutie

Industriële revolutie

opstand

afleidend

koning

vechtpartij

achterlijkheid

bidden

mopperen

RGB

riviermonding

kreek

toeloop

bank

grens

ribose

ribosomen

belachelijk

irrigatie

risico

Milieurisico

Financieel risico

Fysiek risico

Beroepsrisico

Landenrisico

Sociaal risico

loterij

geweer

stijfheid

striktheid

Rigor mortis

rijm

Assonant Rhyme

Medeklinker rijm

Gratis rijm

bombastisch

gevecht

hoek

rhinitis

neushoorn

nasofaryngitis

nier

neuscorrectie

rinorroe

rivier

ripio

rijkdom

Culturele rijkdom

Natuurlijke rijkdom

gelach

rots

lachwekkend

Lach therapie

risotto

ik ríspido

glimlachen

ritme

Circadiaans ritme

Muzikaal ritme

Sinusritme

rite

rivaliteit

Rivera

Riviera

gekruld

wortelstok

zwerven

eik

diefstal

robot

robotica

taaiheid

rots

Moeder rock

Afzettingsgesteente

Stollingsgesteenten

Metamorfe rotsen

dauw

rots

betreden

broodje

rodeo

knie

rol

knaagdier

bidden

rol

Geslacht rol

Betalingsrol

Onderwijzende rol

Maatschappelijke rol

broodje

ROM

romance

verteller van verzinse

romanisering

romantiek

ruit

parallellogram

rum

rondje

Kinder ronde

kleding

Casual kleding

roze

rosacea

rozenkrans

draad

Rosedal

Roseta

rozet

roosteren

gezicht

omwenteling

Rotatie bijsnijden

Personeelsverloop

delicatessenwinkel

gebroken

rotonde

rotor

knieschijf

label

ronduit

router

rozagante

wrijving

RPBI

RPG

RPM

Human Resources

RRPP

rss

rubeola

blozend

blozen

rubriek

categorie

Boekhoudpost

rue

ruwheid

rudimentair

rudimenten

Spinnewiel

wiel

Persconferentie

Smeek ik

schurk

rugby

brullen

gerimpeld

ruis

Omgevingslawaai

Werk lawaai

lafhartig

nachtegaal

roulette

rumba

cursus

herkauwer

gerucht

rune

hardlopen

grot

panne

landelijk

landelijkheid

ruralization

rustiek

route

Kritiek pad

Nationale route

Toeristische route

Rutilante

routine