Определение на юридически факт

Факт е събитие, събитие, произведение или нещо, което се оформя. Правната , от своя страна, е тази, която съответства на закона: набора от правила, които регулират и подреждат човешките отношения и изразяват идеал за справедливост.

От тези идеи е лесно да се разбере какво е юридически факт . Това е действие, което води до правно действие (т.е. правна последица ).

Факт, в този контекст, е акт, извършен от човек, който, след като е конкретизиран, вече не може да бъде. В случай на юридически факт, този акт създава определено правно действие. Съществува норма, която установява, че с оглед на производството на въпросното събитие възниква правно следствие.

Ефектът от юридическия факт може да бъде придобиването, изменението или загубата на право . Тази последица ще зависи от правната система, в която е формулиран този факт. Правните факти винаги са обективирани в правилата.

Според неговите характеристики, юридическият факт може да бъде човешки (това се прави доброволно) или естествен (става неволно). Той може също да бъде класифициран като отрицателен или положителен по своето съдържание, или като прост или сложен според неговия състав.

Раждането и смъртта на човек, например, са юридически факти, като писането на завещание или подписването на договор . Както виждате, всички тези актове имат правни последици, отвъд различните характеристики на всеки един.

border=0

Търсете друго определение