Определение за продавач

Етимологията на термина продавач се отнася до латинския език : vendĭtor . Концепцията се използва като прилагателно, за да се определи това или това, което е предназначено за продажба . Междувременно този глагол напомня да се достави стока в замяна на договорени пари .

Например: "Получих работа като продавач в магазин за обувки" , "Ще проверя с продавача дали можем да платим телевизора на вноски" , "Един мъж влезе в мола и взе трима продавачи като заложник" .

Продавачът има задачата да продава продукти и услуги . За да развиете успешно вашата функция, трябва не само да познавате характеристиките и детайлите на това, което продавате, но също така трябва да имате убедителна сила да убедите потенциалните купувачи.

По-специално, тези, които анализират фигурата на добър продавач, определят, че е от съществено значение освен тези, които вече са изложени, да имат и тези други качества:
- Трябва да е оптимистичен човек, за да може да предава позитивност на клиента.
- По същия начин е важно някой да бъде любезен и приятелски настроен по всяко време.
- Трябва да е съпричастен, да показва разбиране към клиента и да го разбира в позицията, която приема. И това ще накара "приемника" да се чувства добре третиран и да бъде по-склонен да направи въпросната покупка. По същия начин, притежаването на това качество ще ви помогне да знаете какво търсите и какви са нуждите на клиента.
- Основното е, че представяме добър имидж, защото това ще даде увереност на клиента и ще го подкрепи като истински професионалист.
- Трябва да е човек с голям капацитет за усилия, с решителност и решителност, когато става въпрос за постигане на всяка една от целите, които се предлагат.
- Освен това продавачът трябва да бъде честен. Тоест, макар че целта му е да продава, тя не трябва да го прави чрез измама и лъжи, тъй като, ако бъде открита нейната лъжа, това, което ще направи, е че клиентът отново няма доверие.
Да бъдеш в състояние да слушаш, да бъдеш някой твърд, да имаш добра дикция и да предаваш увереност са други качества, които продавачът трябва да има. И това, без да се забравя, че е от съществено значение той да е и точен човек.

Има доставчици, които са наети от компания , която е служител на фирмата. Те обикновено получават фиксирана заплата за своята работа и могат да получат комисионна за продадените продукти. Другите продавачи, от друга страна, са независими и получават доходите си изключително чрез комисионни.

В момента продавачите могат да работят дистанционно : т.е. без физически контакт с купувачите. Много хора работят, продавайки продукти чрез интернет или чрез телефонни продажби , като променят схемата, която управлява продажбите от векове (което включва пряк контакт между продавача, купувача и продукта).

Трябва да се отбележи, че прилагателното може да се прилага към организациите. Един футболен клуб може да бъде описан като "продавач", когато се стреми бързо да се отърве от играчите, които са част от персонала му.

border=0

Търсете друго определение