Определение за разговор

Разговорът е действие и ефект от говоренето на един или повече хора с друг или други . Терминът идва от латинската разговор и често се използва като синоним за диалог или разговор . Например: "Губернаторът имаше обширен разговор с бащата на жертвата и обеща да намери виновниците" , "Вчера чух разговор във влака, където една жена казала на друг, че президентът ще подаде оставка" , " Чакай малко, моля? Това е частен разговор . "

Разговорът включва комуникация чрез някакъв език (устно, жестово, писмено и т.н.). Тя включва взаимодействие, при което двама или повече души съвместно конструират текст (за разлика от монолога).

По-конкретно, за да може разговорът да съществува, трябва да се включи поредица от основни елементи. По-специално, сред тях са следните:
• Издател, който е предавател на информация.
• Получател, който получава горепосочената информация.
• Съобщение, което е това, което се предава, т.е. гореспоменатата информация.
• Код, който е езикът, на който се провежда разговорът.
• Канал, където ще бъде информацията.
• Контекст, където се дава самото съобщение.

В допълнение към всичко изложено по-горе, е важно да бъде ясно, че за да се осъществи разговорът и да бъде плодотворно за участващите страни, трябва да бъдат изпълнени редица важни изисквания:
• И двамата участници трябва да слушат с интерес към другия и, разбира се, да обръщат внимание един на друг.
• Изключително важно е да не прекъсвате думите на говорещия.
• Винаги поддържайте абсолютна толерантност към изявленията и мненията на другия участник в диалога.
• От време на време рисувайте усмивка.
• Избягвайте резки промени на теми.
• Не трябва да се пренебрегва лицето, с което се провежда разговорът.
• Трябва да говорите ясно, с глас, който не е нито твърде висок, нито твърде нисък, важно е да бъдете кратки и да не използвате агресивен или заплашителен тон.

Също така не можем да пренебрегнем факта, че във всеки разговор могат да се появят така наречените шумове, които са всички тези елементи, които го пречат и смущават. Примери за това са развлеченията между участниците, тази, която звъни по телефона ...

Контекстът, в който се развива разговорът, определя неговите характеристики. Обикновено неформалният разговор се върти около няколко теми, без предварителна организация. Официален разговор обаче изисква определен протокол.

Поздравите обикновено са началната точка на разговора. Тогава идват въпросите (запитвания), тъй като разговорът обикновено се провежда с цел да се изисква някакъв вид информация . Във всеки случай, има и разговори, където основната причина е да се предадат някои данни, без да има някакви въпроси между тях.

Той е известен като тон за разговор с интензивността или акцента на диалога. Един повдигащ разговор е този, в който участниците спорят или крещят, за да защитят позицията си. Имайте предвид, че разговорът може да премине през различни тонове, преди да приключи.

border=0

Търсете друго определение